G jako GENEZE kvalitního poradenství, aneb Jak se s pomocí Galaxy stát úspěšným poradcem

Setkávám se s názory poradců, jak je nyní těžké u klientů uspět. Lidé prý nemají rádi finanční poradce, protože s…

Bod G dráždící konzervativní poradce aneb Jak jsem si zvýšil příjem pomocí Galaxy

V úvodním článku o Galaxy jsem se zamýšlel nad přednostmi tohoto programu. Ty se však mohou projevit jedině tehdy, když se…

Bod G dráždící konkurenci

Galaxy je téma, kterému se chceme věnovat v tomto časopise pravidelně. Dovolte mi, abych v tomto článku nejprve tento program…