Kontakt

Vydavatelem internetového a tištěněho magazínu esemeska.eu je společnost SMS finance, a.s.

Členové redakční rady

Petr Volný – šéfredaktor, +420 774 280 682, redakce@esemeska.eu

Martina Kaňáková
Zbyšek Kawulok
Kristina Mezníková
Andrea Odehnalová
František Saidl
Michal Ticháček
Aleš Vavrečka
Lumír Wolter