Nový zákon o spotřebitelském úvěru: pozitivní změny

Od 1. prosince letošního roku začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Přináší řadu změn jak pro klienty, tak i pro poskytovatele a zprostředkovatele úvěru a jejich smyslem je především ochrana práv klientů. V současné době na českém trhu s nebankovními půjčkami působí zhruba 60 tisíc subjektů a za aktuálních podmínek tak podle ministerstva financí „v úvěrech podniká“ prakticky každý, kdo požádá o živnostenské oprávnění. Nelze na ně tedy efektivně dohlížet a rovněž spotřebitelé se na takto širokém trhu mohou jen velmi těžce orientovat. Převedení dohledových a licenčních povinností na Českou národní banku (ČNB), jak to přináší nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech, by tuto situaci mělo změnit.

E_novy_zakon

Vedle možnosti předčasného splacení hypoték či jejich části bez jakýchkoli sankcí (banky si budou moci naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady) nebo zavedení povinnosti důkladně prověřovat, zda žadatel bude schopen úvěr řádně splácet, se nový zákon zaměřuje také na odbornost poskytovatelů úvěrů. Ti budou muset disponovat základním kapitálem v minimální výši 20 milionů korun.

Aby úvěry poskytovali odborníci

O oprávnění k činnosti budou zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů žádat ČNB, přičemž podmínkou podnikání je kromě čistého trestního rejstříku již zmíněná odborná způsobilost. Podle zákona to znamená mít maturitu coby zkoušku prokazující všeobecné znalosti a dále složit odbornou zkoušku u akreditované osoby zapsané v seznamu ČNB. Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru musí být navíc pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností. „Zákon posiluje roli vzdělávání u zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů, což je každopádně krok správným směrem, a Esemeska je na tyto změny připravena. Na oblast poskytování spotřebitelských a hypotečních úvěrů jsme v našich vzdělávacích kurzech pamatovali vždy, nyní bude znalosti poradců ověřovat ještě další nezávislá autorita,“ říká finanční analytik František Saidl.

Zákon také stanovuje konkrétní termín, v jakém mají být naplněny některé z podmínek zprostředkovatelů úvěrů: do tří měsíců jsou zprostředkovatelé povinni podat žádost o oprávnění k činnosti zprostředkovatele k ČNB a rovněž do tří měsíců mají být splněny podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti pracovníků zprostředkovatele dle § 8 a nastavena pravidla odměňování tak, aby nemotivovala k porušování zákona, a nastavena pravidla pro kontrolu činnosti pracovníků. Zkoušky prokazující odbornou způsobilost jsou pracovníci zprostředkovatele povinni složit do 24 měsíců od účinnosti zákona a získat maturitu do 42 měsíců. Maturitu však nemusejí skládat ti, kdo po dobu alespoň tří let nepřetržité a potvrzené praxe poskytovali nebo zprostředkovávali spotřebitelské úvěry nebo se na těchto činnostech podíleli.

Předčasné splácení hypoték bez vysokých sankcí

Hypoteční úvěry byly dosud mimo legislativu spotřebitelského úvěru, nový zákon o spotřebitelském úvěru je však zahrnuje a definuje jako spotřebitelský úvěr na bydlení. Jak bylo již zmíněno, značně se rozšíří možnosti předčasného splacení hypoték. Při každém výročí uzavření smlouvy budou moci spotřebitelé splatit až čtvrtinu hypotéky. V těžkých životních situacích, např. v případě dlouhodobé nemoci, pak bude možné splatit hypotéku celou bez sankcí.

Dokážou dlužníci splácet?

Podle nového zákona budou banky mnohem přísněji ověřovat schopnost dlužníka splácet. Příkladem část OSVČ má problém doložit své příjmy v potřebné výši, dále pak i ti, kteří žijí z renty, z pronájmu nemovitostí apod. Uvidíme, zda bude zachováno alternativní dokládání příjmů procenty z obratu a z provizních sestav u finančních poradců bankovních partnerů. Nevíme, které druhy doposud akceptovaných příjmů banky zruší, omezí, či v některých případech zvýší úrokovou sazbu a produkt tak zdraží. Musíme mít na paměti, že nebude-li schopnost spotřebitele splácet řádně prověřena, smlouva o úvěru bude považována za neplatnou.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.