Rok „Galaxyvpraxi“

Od zahájení projektu tréninkových seminářů s názvem Galaxy v praxi uběhl zhruba rok. Cesta, kterou jsme za tuto dobu ušli, nebyla vůbec jednoduchá. Musím říct, že na začátku to „bolelo“, a zkušební tréninky programu Galaxy prošly četnými změnami. Vzhledem k ohlasům poradců a manažerů věřím, že realizované změny byly veskrze pozitivní. Dnes už je absolvování dvou tréninkových dnů Galaxy v praxi zahrnuto do certifikačního vzdělávání. A pokračujeme dál. Než abych sám psal o tom, jaké přínosy školení nabízí a jak je účastníci hodnotí, požádal jsem o to několik manažerů. Na následujících řádcích se dočtete, co jim spolupráce se mnou v oblasti tréninkových seminářů přinesla a jaké jsou jejich ohlasy. V závěru článku pak naleznete odkaz na pokyny pro certifikaci, která se stala určitou VIZITKOU, a to doslova.

rok-galaxy
Jaký přínos má podle vás projekt Galaxy v praxi a co od něj očekáváte do budoucna?

Robert Giža

Galaxy v praxi je školení ostré jako břitva, po kterém budete odcházet vyčerpáni s hlavou plnou pochybností. Potom vyjedete do terénu, kde vás klienti nejdříve nebudou chápat, a vy budete chtít vše vrátit do doby před tréninkem. Ale už to nepůjde. Najednou totiž zjistíte, že tam, kde jste dříve sjednali jen povinné ručení, si najednou odnášíte produkty za 30 000 bodů. Kde jste marně žadonili o doporučení, klienti vám sami nabízejí kontakty na své známé a rodinu. Přestanete mít čas na své blízké a koníčky, protože budete mít spoustu starostí s investováním vydělaných peněz. Budete unavení z návratu z vašich zaoceánských dovolených. Nebudete zvládat péči o vaši novou vilu. Možná se vám rozpadne i vztah, jelikož neodoláte své nové lektorce francouzštiny. Najednou pro vás bude všechno možné. Proto vás, přátelé, varuji! Než půjdete na Galaxy v praxi, důkladně si to rozmyslete! Skokový nárůst produkce nemusí každý ustát ;-).


Zbyšek Kawulok

V čem je přínos Galaxy? O tom bych asi mohl napsat celý článek, ale to nejde, dneska je to tvůj úkol, Aleši. Mohl bych kupříkladu psát o prestiži, kterou dává používání profesionálních pomůcek a nástrojů. Mohl bych psát o sebejistotě, kterou mi poskytuje Galaxy při jednání s klientem – vede mě krok za krokem a hlídá, abych se nedopustil chyby. Mohl bych psát o konkurenční výhodě, kdy jednoduché a selským rozumem pochopitelné argumenty, které Galaxy umí, programy naší konkurence nezvládají. Mohl bych psát o variabilitě, kdy díky Galaxy můžu klientovi poradit, jak financovat snad všechny životní situace. Mohl bych… Ale ne, vyberu si jen jeden aspekt. A který? Co třeba: Jak pomocí Galaxy vyhovět Dohledovému benchmarku ČNB č. 5/2012 s dlouhým názvem „K povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů vykonávat činnost s odbornou péčí, zejména ve vztahu k plnění informačních povinností při sjednávání investičního životního pojištění“ a zároveň jak vyhovět „Kodexu etiky SMS – nežádoucí postupy při zprostředkování pojištění“? Tento Kodex SMS v části „Informační povinnost v souvislosti s přepojištěním“ vychází právě z výše zmíněného benchmarku ČNB. A co je v něm mimo jiné napsáno? Cituji: „Povinný záznam ,Požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním osobʼ doplnit o důvody, na kterých obchodní zástupce zakládá své doporučení na náhradu původního pojištění. Pokud své doporučení zakládá na finanční analýze, je povinen klientem podepsané vyhotovení analýzy odevzdat spolu s pojistnou smlouvou a informačním listem administrativě SMS k archivaci.“ Jinými slovy je to návod, jak správně a v souladu s názorem ČNB postupovat v situaci, kdy klientovi doporučíme změnit pojištění. Finanční analýza, to je to správné heslo! Kdo může o sobě s čistým svědomím říct, že ji rychle, profesionálně a bezchybně umí? Galaxy zvládá finanční analýzu levou zadní! Díky tvým seminářům a tréninkům, Aleši, díky tvému inovativnímu přístupu, „objevuje“ Galaxy stále více esemesáků.


Pokyny k certifikaci pro oblast „diagnostika osobních financí“ na pozadí poradenského sw Galaxy

Tyto pokyny definují pravidla pro získání certifikátu pro oblast „diagnostiky osobních financí“ na pozadí poradenského sw Galaxy. Cílem je umocnit a maximalizovat pozitivní dopady vzdělávacího programu s názvem Galaxy v praxi 1. a Galaxy v praxi 2., jehož zásadním cílem je kvalitnější, profesionálnější poradenský přístup ke klientům a tím odlišení se od konkurence. Certifikát zároveň opravňuje prezentovat se prestižní vizitkou určenou pouze specialistům na diagnostiku osobních financí.

certifikat2Každý absolvent obou tréninkových dnů obdrží účastnický list, a pakliže se rozhodne pro filozofii obchodní řeči v kontextu „diagnostiky osobních financí“ na pozadí sw Galaxy, tak může následujícím způsobem získat certifikát a právo využívat vizitky.

  1. Absolvování Galaxy v praxi I. a II. 
  2. Zobchodování pěti klientů na základě pokynů z tréninků
  3. Odevzdání produkce s označením velkým „G“ na přední straně infolistu (vpravo nahoře), tak aby administrativa měla zřejmé indicie k tomu, aby mohla danou produkci zadat pod příznakem „G“, spolu se smlouvami žp, investice se ke skenování odevzdává i klientem podepsaný výstup, a to na každé straně 
  4. Naskenovaný výstup z Galaxy (pokreslený, kde je evidentní práce s klientem …) se zašle na email ales.vavrecka@sms-as.eu do předmětu se napíše „Certifikát – žádost“
  5. Následně já osobně dostanu report smluv s příznakem „G“, který ověřím, a na základě toho a výše uvedeného vystavím certifikát a administrativě potvrdím právo na nové vizitky

Pro další informace kontaktujte: Aleš Vavrečka, ales.vavrecka@sms-as.eu, T: 777 794 366

Daniel Klein

Galaxy a školení Galaxy v praxi určitě přispělo k novému způsobu, jak pracovat s klientem. Z mého pohledu stoupá při použití Galaxy úspěšnost prodeje, a to hlavně díky výstupům, o které se může poradce opřít, pokud potřebuje klientovi zdůvodnit svá doporučení. A právě obhajoba a zdůvodnění, „proč“ má mít klient takovou částku na důchod či takové zajištění, je v podání Aleše asi nejsilnější stránkou tohoto tréninkového školení.


Jiří Kroužil

Hlavním přínosem workshopu Galaxy v praxi pro jeho účastníky je získání uceleného a funkčního obchodního konceptu argumentačně silně podloženého základními výstupy z Galaxy. Je okamžitě aplikovatelný do každodenní praxe, a to bez ohledu na úroveň počítačové gramotnosti jednotlivých poradců. Bourá rozšířené předsudky o složitosti využití tohoto softwaru v praxi.


Jan Měšťánek

Nemůžu se nepodělit o první zpětnou vazbu od mých kolegů manažerů, s kterými průběžně optimalizujeme a komunikujeme interní systém vzdělávání nováčků, z aktuálně absolvovaného školení Galaxy v praxi Aleše Vavrečky pro ostravskou skupinu! Pro mě velice zajímavým jevem ihned po školení byl synergický efekt napříč úrovní obchodní vyspělosti jednotlivých poradců, kteří školení absolvovali (úplný nováček, zkušený poradce, „služebně starý pes“, školitel/specialista), všichni jednotně nadmíru spokojeni/nadšeni, ale opravdu nadšeni! Nutno podotknout, že se Aleš ještě před spuštěním školení aktivně zajímal o profil skupin jednotlivých manažerů a jejich poradců, jimž měl předávat informace a s tím spojené kontexty, tj. osobně jsme spolu toto komunikovali. Pro mě asi prozatím nejnosnější informací a výstupem ze školení je fakt, že nejde o školení Galaxy jako softwaru, ale o unikátní elementární obchodní model (obdoba obchodní řeči) se všemi prvky moderní empatické komunikace, který poté poradcům dovolí optimalizovat komunikaci s klientem a efektivně samotný software využít. „Přirozeným vedlejším“ efektem by pak měl být adekvátní obchodní výsledek a získané sebevědomí při zachování TOP kvality, což by mělo být neoddělitelné!


Radim Pělucha

Jezdím na pobočky po celé České republice a reakce jsou různé. Tam, kde školení proběhlo, se stalo naprostou samozřejmostí, že se program u klientů využívá a je systematičtěji vypracovaná nabídka. Poradce si v klidu může říct, že odvedl skvělou práci, a odráží se to například i ve větším počtu získaných doporučení. Kde školení neproběhla, je klasická situace: strach z něčeho nového…, a proč něco měnit, když Galaxy je přece složité a v praxi nepoužitelné… Držím palce Alešovi, ať to zlomí i na těchto pobočkách. A co očekávám od projektu? Do budoucna čekám výrazně vyšší výtěžnost u klientů, a to nejen v oblasti krytí životních rizik, ale také v podstatném nárůstu objemu zprostředkovných investic. Přinese to také celkově profesionálnější úroveň poradenství v barvách SMS. Stačí, když snížíme stornovost na polovic a zvýšíme průměrné pojistné.


Lukáš Ticháček

Tento projekt jsem si vyzkoušel na vlastní kůži. Bavil mě, namotivoval a naplňoval. Je to absolutní odlišení od klasického prodeje. Něco, na co není klient zvyklý a co jej samotného zajímá. Ve stručnosti bych to shrnul jako vyšší LEVEL.


Martin Velička

Co se týká Galaxy, tak to vidím asi takto: Je to prozatím jediné školení v SMS, v němž je úzce spjatá teorie s praxí. Takže v konečném důsledku z něj vyjde účastník, který může téměř okamžitě začít používat tvou metodu u klientů. Myslím si, že kdybys ty, nebo někdo jiný, takto školit nezačal, tak je to dodnes software, který je sice možná funkční, ale přesto téměř nepoužívaný. Dle mého názoru jsi všem ukázal cestu, jakou bychom se měli v SMS ubírat. To znamená, že i z dalších školení by měli jejich účastníci trénované metody umět použít v praxi, a totéž platí například i u školeného produktu.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.