Chceme, abys nám, vládo, říkala pravdu!

Jak jsme vás již informovali, agentura STEM/MARK letos pro SMS uskutečnila sociologický průzkum zaměřený na finanční zabezpečení budoucích důchodců. Zajímá vás, zdali důvěřujeme vládě, že pro nás našla klíč k zabezpečení slušné životní úrovně, až jednou půjdeme do penze? Odpověď na tuto a řadu dalších otázek také najdete ve výsledcích našeho průzkumu.

uvod
Lidé nevěří tvrzení současné vlády, že ona a budoucí vlády pro ně dokážou zabezpečit udržení životní úrovně současných důchodců.

I když se současná vláda snaží přesvědčit veřejnost, že bude mít i v budoucnu důchodový systém pod kontrolou, a že se tudíž nikdo nemusí obávat snižování životní úrovně důchodů, lidé to vidí jinak. Pouze jeden dotázaný z deseti (13 %) souhlasí s tvrzením, že státní důchodová pokladna bude mít pro budoucí důchodce dostatek prostředků, aby bylo možné zachovat současnou úroveň penzí. Opačný názor zastává 7 (69 %) z 10 dotázaných. Více než 85 % dotázaných je přitom smířeno s tím, že jim státní důchodový systém nezabezpečí dostatečnou životní úroveň v období pobírání starobní penze. Pouze 9 % dotázaných je opačného názoru. Jestliže lidé se již dokázali smířit s tím, že se musí o své důchody postarat sami a jsou připraveni něco s tím udělat, je nesmyslné říkat jim nyní opak a oslabovat jejich motivaci.

Domníváte se, že státní důchodový systém vám zabezpečí dostatečnou životní úroveň v období pobírání starobní penze?

graf_01

 

 

 

 

 


Nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s následujícími výroky? – Státní důchodová pokladna nebude mít pro budoucí 
důchodce dostatek prostředků, aby bylo možné zachovat současnou úroveň penzí.

graf_011

 

Lidé nevěří vládě, že jim poskytuje pravdivé informace.

Jestliže veřejnost nesdílí optimismus současných vládních činitelů, není překvapující, že v průměru ani jeden z 20 dotázaných (3,9 %) není zcela přesvědčen o tom, že vláda otevřeně a pravdivě informuje veřejnost o problémech s finančním zabezpečením budoucích generací důchodců. Naopak, větší polovina (53 %) vládě nevěří.


Nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s následujícími výroky? – Vláda otevřeně a pravdivě informuje veřejnost o problémech s finančním zabezpečením budoucích generací důchodců.

graf_03

 

 

 

 

 

ilu1Pravda je, že problém nedostatku prostředků na důchody generace Husákových dětí, tj. ročníky, které půjdou do penze od roku 2052 a v následujících dvou desetiletích, by byl překonatelný i bez výraznějšího snížení důchodů. Vláda by však musela začít neprodleně každý rok poskytovat důchodové pokladně finanční „injekce“ ze státního rozpočtu v řádu od několika až po desítky miliard korun. Tím by se postupně mohly naspořit zdroje k překonání neodvratné budoucí finanční krize důchodové pokladny. Doposud se však vlády chovaly opačně, když v devadesátých létech z přebytků v důchodové pokladně financovaly jiné státní potřeby.

Položte si sami otázku, proč se jeví pro současnou vládu výhodnější uklidňovat veřejnost než před ní otevřít karty a zabývat se skutečným řešením problémů budoucích důchodců místo jejich zamlžování kosmetickými opatřeními.

Vláda zřejmě nechce, aby veřejnost vzala na vědomí, že je z ekonomického hlediska nutné počítat s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu.

S tím souvisí i druhý závažný problém, který by měl být evidentně lépe s veřejností komunikován, a tím je zvyšující se průměrný věk dožití. Většina lidí díky působení médií spíš registruje problém rostoucího věku odchodu do důchodu a z tohoto důvodu se mylně domnívá, že v důchodu pobudou kratší dobu, než je tomu dnes. V průzkumu se sice 82 % dotázaných vyslovilo pro názor, že v ČR bude díky prodlužování průměrného věku dožití starobních důchodců přibývat, zatímco osob v produktivním věku vzhledem k nízké porodnosti bude ubývat. Nicméně polovina dotázaných se domnívá, že pobudou v důchodu méně než 15 let, a pouze jeden z deseti dotázaných (13 %) předpokládá, že v důchodu pobude 20 a více let, což odpovídá současným prognózám.


Souhlasíte s názorem, že v ČR bude díky prodlužování průměrného věku dožití starobních důchodců přibývat, zatímco osob v produktivním věku vzhledem k nízké porodnosti bude ubývat?

graf_04

 

 

 

 

 

ilu2Nejspíš ve snaze udržet si své voliče vláda navrhuje zavést pětiletou revizi důchodového věku, což na jedné straně může uklidnit veřejnost, ale také utlumit její zájem řešit své budoucí finanční problémy. Má-li si budoucí důchodce naspořit investováním dostatek prostředků pro pokrytí budoucího schodku v příjmech, měl by být na prvním místě seznámen s reálnou výší důchodu, kterou může v budoucnu očekávat. Aby zjistil, jaký objem prostředků bude potřebovat pro doplnění chybějících příjmů, potřebuje také znát dobu investování, dále předpokládanou dobu, v níž bude pobírat penzi a v neposlední řadě také budoucí hodnotu peněz. Plovoucí důchodový věk z tohoto hlediska je nesystémovým kontraproduktivním opatřením, které budoucím důchodcům zřejmě přinese jenom problémy.

Podle mě by se vláda měla spíš soustředit zejména na zpracování mezirezortní koncepce k prodloužení průměrné délky zdravého života, v níž jsme mimochodem už nyní srovnatelní se západní Evropou, a dále na vytvoření dostatku vhodných pracovních příležitostí pro věkově starší obyvatelstvo. To samozřejmě nikterak nevylučuje možnost diferencovaně řešit skupiny, u nichž je statisticky evidován nižší průměrný věk zdravého života a věk dožití.

Lidé odmítají řešit budoucí nedostatek prostředků v důchodové pokladně zvyšováním daní.

Pokud by tato vláda či budoucí vlády nedotovaly ze státního rozpočtu schodky v důchodové pokladně, k čemuž může reálně dojít, zbydou tři možnosti, jak se vyhnout kolapsu důchodového systému v době nástupu do důchodu generace Husákových dětí. První možností je vysoce zatížit dluhy budoucí generace, ale s tím současně oslabit ekonomiku země. Druhou možností je radikálně snížit důchody a třetí zvýšit příspěvky do důchodové pokladny, tedy daně. S tím však souhlasí pouze 20 % dotázaných a nelze ani v budoucnu v tomto ohledu předpokládat zásadní obrat. S čím naopak lidé souhlasí, je to, že by vláda měla výrazněji podpořit ty, kteří si chtějí spořit na penzi i za cenu snížení podpory jiných programů. Pro tento návrh řešení se vyslovilo 71 % dotázaných, zatímco opačný názor zastává pouhých 9 %. Otázkou zůstává, jakou reakci veřejnosti by vyvolaly konkrétní škrty v jednotlivých položkách státního rozpočtu a jak by se tyto škrty projevily ve volebních preferencích té či oné politické strany.


Souhlasíte s tím, aby se za účelem zabezpečení dostatečných zdrojů pro udržení stávající úrovně důchodů zvýšily odvody z příjmů (daně)?

graf_05

 

 

 

 

 

Nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s následujícími výroky? – Vláda by měla výrazněji podpořit lidi, kteří si chtějí spořit na penzi i za cenu snížení podpory jiných programů. 

graf_06

Bez globálního nárůstu mezd a participace zaměstnavatelů se řešení schodku v příjmech budoucích důchodců zřejmě neobejde.

Na druhé straně lidé jsou si vědomi toho, že se o svou životní úroveň v důchodu budou nejspíš muset postarat sami. 57 % dotázaných je toho názoru, že bez ohledu na aktivity vlád by měl každý zodpovědný občan již v produktivním věku spořit či investovat, aby si v důchodu zajistil dostatečnou životní úroveň, a jen 14 % se vyslovilo proti tomuto názoru. Polovina dotázaných si však nyní odkládá méně než 1 000 Kč, což naznačuje, že klíčem k řešení této situace by mělo být zvýšení příjmů zejména nízkopříjmových skupin obyvatelstva. V tomto směru mají značné rezervy i benefitní programy zaměstnavatelů. Z tohoto hlediska současná kampaň odborů „konec levné práce v ČR“ může otevřít prostor i k efektivnímu řešení finanční situace budoucích důchodců.

Místo uspávání by se měla vláda soustředit na burcování veřejnosti k aktivitám.

Výsledky průzkumu jasně ukazují, že by vláda místo uklidňování veřejnosti měla zaměřit své úsilí na zvýšení finanční gramotnosti a informovanosti obyvatelstva. 6 z 10 dotázaných totiž cítí potřebu dozvědět se více informací o finančním zabezpečení na důchod. Tento a některé další výsledky průzkumu naznačují, že se nám společným úsilím může podařit překonat problémy budoucích důchodců. Jen nesmíme dlouho otálet a promarnit jedinečnou příležitost, kdy je veřejnost připravená začít se chovat racionálně.


Cítíte potřebu více se dozvědět o finančním zabezpečení na důchod?

graf_07

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.