Nyní se pustíme do sadby!

Existují v zásadě dva přístupy, jak sestavit konkrétní nabídku fondů. Prvním přístupem, který uplatňuje většina poradců, je „prodávat“ jeden či několik fondů preferovaných společností, kterou poradce zastupuje, a řídit se přitom jejími doporučeními. Nemusím asi zdůrazňovat, že ne každé doporučení je motivováno upřímným zájmem prospět klientovi. Obdobnou chybu dělají poradci, kteří příliš důvěřují analytikům a jejich článkům zveřejňovaným na internetu. Stačí si přečíst jejich odhad z dřívějších období a pochopíte, že ani oni, stejně jako vy,  nedokážou přesně odhadnout, co v krátké budoucnosti bude či nebude fungovat. Z hlediska dlouhodobé perspektivy můžete být se svými odhady na tom stejně jako oni, protože obecné principy investování doposud fungovaly a nejspíš budou i nadále fungovat. Druhou, méně obvyklou možností je naučit se jednoduchý postup, který vám umožní efektivně vybírat podílové fondy podle preferencí klienta, respektive podle konkrétní investiční strategie. Není to nic složitého, pokud se nebudete příliš zabývat matoucími informacemi, které nemají pro výběr vhodného fondu prakticky žádný význam. Klíčovou dovedností je z tohoto hlediska efektivní nakládání s vaším časem.

sadba1

1. krok: Nástřel

Prvním vaším krokem by měl být „nástřel“ několika fondů, z nichž budete vybírat favority.

 Název fondu napoví …

Jestliže již víte, jaký typ fondu hledáte, stačí si vybrat investiční společnost a přečíst si názvy fondů v její nabídce. Jsou v nich obvykle zakomponována klíčová slova charakterizující jejich investiční styl. Např. pokud se v názvu fondu uvádí „Equity Europe Emerging“, znamená to, že se jedná o akciový fond zaměřený na rozvíjející se evropské země, apod. Po přečtení mých článků o investování byste s názvy fondů neměli mít problém. Pokud si postupně projdete nabídky jednotlivých investičních společností, což lze hravě provést na internetových stránkách společnosti Conseq, zjistíte, že skoro každá investiční společnosti má ve své nabídce fond s obdobnou strategií, což umožňuje provést jejich vzájemné porovnání a vybrat ten, který bude klientovi nejvíce vyhovovat.

Klíčem je datum založení fondu

Jednou z prvních informací, která by vás měla zajímat, je datum založení fondu. Fondy s kratší historií mohou sice vykazovanými výsledky vypadat lákavěji, ale nelze na jejich základě posuzovat skutečnou výkonnost fondu. Pokud je fond založen v době propadu ceny akcií na trzích, bude při vzestupu trendové křivky přirozeně vykazovat vysoký růst, zatímco jiný fond se stejnou strategií, ale dříve založený, může být stále v propadu. Seriózní poradce by měl z tohoto důvodu buď upřednostnit fond s delší historií, anebo alespoň srovnáním s jinými fondy zjistit startovací čáru vybraného fondu a správně interpretovat jeho výkonnost, což se v praxi mnohdy neděje.

Graf je důležitější než čísla

Čísla jsou většinou matoucí, proto byste si jich příliš neměli všímat. Za posledních 80 let pouze ve dvou desetiletích skončily akcie ve srovnání s předchozím desetiletím v propadu. Byla to 30. léta minulého století a prvních uplynulých deset let století, v němž žijeme. Tehdy akciové trhy celkově vykázaly pokles o 9%, což přirozeně završilo jejich dramatický růst v předchozích létech. Z tohoto důvodu ukazatelé hodnotící výkonnost většiny akciových fondů nemají dostatečnou vypovídací schopnost. Např. průměrná roční výkonnost akciového fondu Consequ investujícího zejména ve střední Evropě činí od svého založení v roce 2000 v ročním průměru 4,5 %. Místo čísel vám může mnohem lépe posloužit běžně dostupný graf vývoje ceny podílových jednotek daného fondu, pokud jste si vybrali fond s delší historií. V takovémto případě budete moci posoudit, kde se vůči tzv. trendové křivce nachází současná cena podílové jednotky a jaký má potenciál růstu v nejbližších létech. K tomu připomínám, že trendová křivka není běžnou součástí grafů cenového vývoje podílových jednotek, ale není problém vytvořit si o ní představu.

Všímejte si bublin

Pokud se cena podílové jednotky fondu vyšplhala na vrchol a fond se nachází v tzv. bublině, lze z toho usoudit, že v následujících obdobích lze očekávat spíš její pokles než další růst. Některé bubliny mohou být tak vysoké, že návrat na reálnou cenu podílových jednotek může trvat i celá desetiletí, což lze vypozorovat např. u japonských akcií. Najde-li váš klient odvahu vybrat si fond, jehož cena podílových jednotek se nachází v hlubokém poklesu, můžete tím dosáhnout jednak vyššího zhodnocení investice a zároveň se v následujícím období zřejmě nebudete frustrováni klesající hodnotou svého investičního účtu.

Co byste si měli nejprve přečíst

Neztrácejte mnoho času čtením prospektů a výročních zpráv fondů. Místo toho si otevřete měsíční zprávu portfolio manažera, v níž obvykle najdete všechny důležité informace a pokud ne, najdete je určitě v tzv. klíčových informacích pro investory (KIID), jejichž obsah je určen legislativou. V těchto dokumentech byste si měli nejprve přečíst investiční strategii fondu, který je výňatkem z jeho prospektu. Pokud je cílem fondu překonání tzv. benchmarku, což je portfolio (index), s nímž má být fond srovnáván, prohlédněte si graf vývoje ceny podílových jednotek a benchmarku, podle něhož snadno zjistíte, jak úspěšný je portfolio manažer. Např. ze zprávy k uvedenému akciovému fondu Consequ zjistíte, že zatímco průměrná roční výkonnost fondu od jeho založení činí, jak již bylo řečeno, 4,4 %, srovnávaný koš akcií (benchmark) ve stejné době zaznamenal průměrný růst pouhých 2,3 %. Dále ve zprávách manažerů obvykle najdete několik ukazatelů měřících výkonnost fondu. To, čeho byste si rozhodně měli všimnout, jsou v zásadě tři ukazatelé.

Prvním z nich je ukazatel alfa, který vypovídá, jakou by měl fond výkonnost, kdyby byl benchmark fondu roven nule. Plusová hodnota znamená lepší výsledek, zatímco mínusovou hodnotou alfy se portfolio manažeři většinou nechlubí. Druhým důležitým ukazatelem je beta, který porovnává rozkolísanost (volatilitu) fondu s benchmarkem. Pokud je hodnota ukazatele beta nižší než jedna, jak je tomu i v ukázkovém případě akciového fondu Consequ, znamená to, že fond je méně rozkolísaný a tím i méně rizikový, než benchmark. Fond je spravován optimálně, pokud alfa fondu je vyšší než nula a beta fondu nižší než 1, k čemuž je obvykle finančně zainteresován i portfolio manažer (informaci o tom najdete v KIIDu). O tom, že akciový fond Consequ má hodnotovou strategii, tzn. že se soustřeďuje na významné podhodnocené podniky vyplácející dividendy, svědčí dividendový výnos akcií, který u tohoto fondu v průměru činí 3,4 %. To je zřejmě jedním z důvodů vyšší výkonnosti a nižší rozkolísanosti fondu ve srovnání s benchmarkem.

Třetím důležitým ukazatelem, který vypovídá o nákladovosti fondu je TER (Total Expense Ratio), jehož hodnota u běžných indexových akciových fondů by neměla přesáhnout 2 % a aktivně řízených tzv. fondů fondů v součtu všech fondů 3 %. Čím má fond větší majetek, o to levněji může své služby poskytovat. Z tohoto důvodu malé fondy bývají většinou nákladněji řízeny než fondy s velkým objemem investic. Vzhledem k tomu, že uvedený akciový fond Consequ patří v zahraničním srovnání spíš k menším fondům, jeho celková nákladovost 1,7 % je na velmi slušné úrovni a nesvědčí o jeho předraženosti. V ukazateli celkové nákladovosti však nejsou zakomponovány tzv. transakční náklady, tj. poplatky za nákup investičních nástrojů, které mohou mít nemalý vliv na finální cenu podílových jednotek. V případě potřeby takovouto informaci najdete zpravidla zakomponovanou ve výroční zprávě investiční společnosti. Pokud však pracujete s nabídkou fondů seriózního partnera, nemusíte se touto otázkou příliš zabývat.

Zpráva portfolio manažera a KIID obsahují i další zajímavé informace, na základě nichž můžete podrobněji prozkoumat investiční strategii fondu. Např. teritoriální a sektorová struktura portfolia fondu vám prozradí, na co se fond zaměřuje a do jaké míry je jeho strategie globální.  Např. akciový fond Consequ staví strategii hlavně na šesti středoevropských státech, z nichž klíčovou roli sehrávají Česko, Polsko a Maďarsko s tím, že investice směřují rovnoměrně do všech  sektorů ekonomicky, což tlumí rozkolísanost fondu.

2. krok: Lustrace

Po prostudování těchto informací a po provedení vzájemného srovnání jejich výkonnosti byste měli každý fond „prolustrovat“ tím, že jeho identifikační číslo ISIN zadáte do vyhledávače (např. Google) a přečtete si, co se o něm píše.

3. krok: Tvorba příběhů

Pokud chcete být jako „prodejci“ fondů úspěšní, měli byste si ke každému z nich vytvořit příběh, který zaujme vašeho klienta. Např. informace o složení fondu nemusí být nudná, pokud si uvědomíte, že majitel podílové jednotky je ve skutečnosti spoluvlastníkem společností, jejichž akcie tvoří majetek fondu. Např. koupí podílových jednotek akciového fondu Consequ se stáváte spolumajitelem takových firem jako je ČEZ, Vienna Insurance Group, která vlastní Kooperativu, či Erste Bank, v jejíž síti je Česká spořitelna. Prostřednictvím těchto fondů bude rovněž participovat na zisku, který tyto společnosti generují.

4. krok: Výběr favorita

Posledním krokem, na kterém se bude spolupodílet i váš klient, je výběr favorita. K tomu dodám pouze 3 důležité rady.

Tou první je: „Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku“, a proto se snažte vybírat jednotlivé produkty z  nabídek více společností. Nezapomeňte, že nejspolehlivější pojistkou investice je zlato, které obvykle opačně reaguje na vývoj akciových trhů.

Druhá moje rada zní: „Investujte v měně, v níž budete utrácet“, což dvakrát platí u krátkodobých investic s nízkým úročením.

Třetí radou na závěr je: „Vždy očekávejte neočekávané!“ Nevěřte nikomu, kdo vám tvrdí, že ví, co půjde nahoru a co dolů. Moderní teorie portfolia to vylučuje. Naopak, za ni byla udělena Nobelova cena. Podle stejné teorie by měly v průběhu času akcie překonat růst ceny dluhopisů, hodnotové růst růstových akcií a akcie malých firem překonají akcie velkých. Jinými slovy, můžeme očekávat, že v budoucnu bude i nadále fungovat vztah, že vyšší výnos je odměnou za vyšší riziko. Nemůžete ale očekávat, že někdo odhadne absolutní zisky pro trh či třídu aktiv na nějakém období bez rizika. Jedinou absolutní pravdou je, že investoři mohou vždy očekávat neočekávané. Pokud dokážete toto důležité sdělení říct svému klientovi, aniž by ztratil o investování zájem, pomůžete tím nejen jemu, ale také sobě, protože tím se zařadíte do skupiny důvěryhodných finančních poradců, kteří mají budoucnost.

Budete se tak moci trvale starat o „klientovu zahrádku investic“ a být při tom, až bude nadšeně sklízet úrodu z vaší spolupráce.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.