Porcování býka aneb Jak klientovi sestavit investiční strategii

V článku Býk či medvěd, publikovaném před časem i na webu esemeska.eu, jsem se zabýval zejména otázkou finanční gramotnosti. Aby se člověk nebál investovat, potřebuje překonat strach z toho, že jeho úspory někdo zpronevěří nebo že investováním prodělá. Lidé se bojí investovat také z toho důvodu, že tomu jednoduše nerozumí. A média místo toho, aby podpořila růst finanční gramotnosti obyvatelstva, házejí nám klacky pod nohy. Z reklam se dovídáme, jak je správné zvýšit si životní úroveň zadlužením a že nejspolehlivěji zbohatneme, když své peníze svěříme bance. A když se opravdu chceme o investování něco dozvědět a pustíme si některý z pořadů České televize, odradí nás to od investování spolehlivěji než Harvardské fondy Viktora Koženého. Sice se dozvíte, o kolik bodů v průběhu dne dramaticky vzrostl či poklesl ten či onen index, kdo prodělal, kdo vydělal a spoustu exotických pojmů, bez jejichž znalosti si připadáte jako analfabet. Jen se od nich nedozvíte tu nejdůležitější informaci: vše, o čem v těchto pořadech hovoří, jsou pouze SPEKULACE! Nemá to nic společného s investováním.

2015-4-Byk-porcovani1

V případě spekulace se totiž nemění hodnota aktiva, resp. firmy, kterou jako akcionář či podílník spoluvlastníte. Zatímco prodávající předpokládá, že cena akcie poklesne, kupující naopak očekává její nárůst. Jejich spor trh vyřeší jednoduše. Kdo má pravdu, vydělá a zaplatí za to ten, kdo měl opačný názor. Dojde pouze k výměně peněz. Naopak, když investujete, hodnota akcie ZÁKONITĚ roste proto, že se zvětšuje majetek firmy při zachování stejného počtu akcií. Děje se tak díky rostoucí produktivitě práce, efektivitě či přesměrování zisku do investic. Kdyby tomu tak nebylo, dějiny lidstva by se zastavily a vydali bychom se na cestu zpět do pravěku. Bohužel, moderátoři i analytici se nechtějí smířit s tím, že jsou spekulanti, a tak raději matou veřejnost a nazývají se investory a své spekulace investováním.

Pro klienta je však velmi podstatné, aby pochopil, že růst ceny akcií je ZÁKONITÝ a nikoliv NAHODILÝ, resp., že INVESTICE NENÍ SPEKULACE!

Řekněme, že jsme si s klientem o tom popovídali a také o jeho životních cílech. Udělali jsme vše proto, aby se při prvním poklesu ceny investičního nástroje psychicky nezhroutil nebo nesplašil jako kůň. Můžeme tedy přistoupit k tvorbě návrhu vhodné investiční strategie. Dříve, než tak učiníme, potřebujeme zjistit:

2015-4-Byk-porcovani_1Dobu, za niž chce zahájit čerpání zainvestovaných prostředků.

Říkáme jí investiční horizont. Čím delší je investiční horizont, tím rozkolísanější může být investice. Všimněte si, že se záměrně vyhýbám pojmu investiční riziko. Zbytečně tím děsíme klienta. Určitě pro něj bude příjemnější, když místo něj budeme používat výraz „rozkolísanost“. Fakticky je to téměř totéž, ale používáte-li tento pojem, klient bude klidnější. Ve své mysli má totiž zakořeněno, že kolísání je to, když něco jde dolů, pak zase směřuje nahoru a tak se to pořád opakuje. Budete-li používat tento pojem, podvědomí klienta se stane vaším spojencem.

2015-4-Byk-porcovani_2Jak je investiční cíl pro klienta důležitý.

Čím je cíl důležitější, tím by měl být méně rozkolísaný investiční program, který klientovi nabídnete. Všeobecně jsou uznávány 3 důležité životní cíle a to zabezpečení bydlení, vzdělání dětí a stáří. Naopak, nejméně důležité cíle, kterých se klient dokáže bez problému vzdát, lze řešit spekulativním nastavením investičních programů. Rozhodující slovo má však klient. Ten nejlépe ví, co pro něj je či není důležité.

2015-4-Byk-porcovani_3Jestli bude moci v případě nepříznivého vývoje investice posečkat s čerpáním.

Jestliže ano, můžete mu navrhnout rozkolísanější investiční nástroj s delší dobou zrání. Pokud klient potřebuje vybrat své vklady přesně k určitému datu, nezbývá nic jiného než mu nabídnout méně rozkolísaný program s vyšší mírou pravděpodobnosti, že bude mít k tomuto datu peníze zhodnocené.

2015-4-Byk-porcovani_4Jestli z investovaných částek zamýšlí čerpat i v průběhu doby investování.

U rozkolísaných investic by měl klient čerpat pouze v době, v průběhu níž se nachází cena investice nad trendovou křivkou. Ta představuje střední hodnotu výkyvů cen na jednu či druhou stranu. Prodat podílové jednotky v době jejich poklesu pod trendovou křivku by ve skutečnosti znamenalo ZAKONZERVOVÁNÍ ZTRÁTY.

Požaduje-li klient, aby si kdykoliv mohl sáhnout do svého investičního účtu a „vybrat peníze“ stejně jako v bance, máte dvě možnosti. První z nich je přesvědčit klienta, aby část prostředků investoval do programu s nízkou rozkolísaností, z něhož může prakticky kdykoliv čerpat, a druhou část investoval do programu s rozkolísaností odpovídající investičnímu horizontu daného cíle. Pokud klient toto řešení odmítne, nezbude vám nic jiného než mu nabídnout spořicí nebo konzervativní program s minimální či nulovou rozkolísaností. Současně byste jej měli informovat o tom, kolik peněz jej tento špás bude stát, resp. o kolik korun bude muset navýšit vklady pro zabezpečení svého cíle.

2015-4-Byk-porcovani_5Jaké má zkušenosti s investováním.

Má-li váš klient pozitivní zkušenosti, můžeme si dovolit navrhnout mu rozkolísanější a více členitý (diverzifikovanější) program. Pokud nemá žádné zkušenosti, stále je to lepší, než kdyby měl negativní frustrující zkušenosti. V takovém případě musíme jednat s klientem opatrněji.

2015-4-Byk-porcovani_6Do jaké míry bude schopen porozumět vámi navržené strategii a jak aktivně bude s vámi spolupracovat na její realizaci.

Pro klienta „hračičku,“ který investování rozumí, baví jej to a je schopen si samostatně spravovat svůj investiční účet, můžete zvolit mnohem členitější program než pro někoho, kdo vám dá najevo, že od vás očekává, že se o vše postaráte sám.

2015-4-Byk-porcovani_7Jak reaguje na riziko.

Jestliže má klient tendenci propadat panice při jakémkoliv poklesu hodnoty svého investičního účtu, měli bychom pro něj najít méně rozkolísané řešení, které mu poskytne větší klid. Říká se, že ten kdo investuje do akcií, dobře jí, ale špatně spí, a ten, kdo dává přednost dluhopisům, dobře spí, ale špatně jí.

I když dluhopisy do značné míry kopírují cenový vývoj akcií, obvykle jsou méně rozkolísané. Pokud chcete, aby i vystrašený klient dobře jedl, pokuste se zvýšit jeho finanční gramotnost. Když se vám podaří jej uklidnit, budete mu moci také nabídnout investování do akciových fondů, i když pro něj zvolíte opatrnější strategii.

2015-4-Byk-porcovani_8Jaké má klient názory, které by měly být zohledněny ve výběru investic.

Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného prodeje investice je, zdali se klient dokáže vnitřně ztotožnit s navrženým programem. Pokud klient např. víc věří ekonomice střední nebo západní Evropy než severní Ameriky či rozvíjejícím se ekonomikám, mohly by se mu líbit produkty společnosti Conseq. Filozofie této společnosti se při tvorbě produktů řídí zásadou „investuji tam, kde vidím“. Conseq věří, že střední Evropa má větší potenciál ekonomického růstu než vyspělejší západní Evropa. Proto její akciový fond obsahuje akcie 55 významných středoevropských podniků s vysokým potenciálem růstu v budoucích obdobích. Koupí podílových jednotek se stáváte spolumajitelem takovýchto firem, jako je ČEZ, Erste Bank, Vienna Insurance Group či slovinská firma Gorenje. Odpovězte si sami ‒ není to hezký pocit ocitnout se mezi majiteli těchto společností věhlasných značek a mít svůj podíl na ziscích, které vytvářejí?

Stránky:Další stránka

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.