Předtím než váš klient začne vybírat investice do své zahrádky

Dříve než začnete mezi stovkami podílových fondů hledat hvězdy, měli byste si uvědomit, že při volbě správné investiční strategie a investiční společnosti, může každý fond zazářit, i když to na první pohled není patrné. Váš klient je totiž chráněn jednak výběrem správné investiční strategie a v neposlední řadě také značkou firem poskytujících nebo zprostředkovávajících investiční produkty. Z tohoto hlediska je možné rozlišit několik stupňů ochrany, o nichž byste měli s klientem pohovořit ještě předtím, než mu nabídnete k výběru vhodné produkty.

podilove fondy 1

1. stupeň ochrany

Volba správné investiční strategie

Nejdůležitější ochranou klienta je optimálně členitá investiční strategie odpovídající jeho investičnímu profilu a charakteristikám investičního cíle, zejména délce investičního horizontu. Investiční riziko lze také významně snížit vyšší DIVERZIFIKACÍ (četností) a ALOKACÍ (různorodostí) investic. Rozkolísanost investice lze zejména v začátcích investování usměrnit také pravidelným investováním (tzv. COST AVERAGE EFFECT), díky němuž při poklesu ceny podílových jednotek může klient za stejnou částku nakoupit více podílových jednotek, takže i při nepatrném růstu ceny podílových jednotek dochází k zhodnocení investice. Bohužel, stejný efekt s opačným znaménkem se projeví v situaci, kdy se cena podílové jednotky přiblíží k vrcholu a čeká ji pokles. Všechny tyto otázky již byly dostatečně okomentovány v tomto nebo mých předchozích článcích o investování a můžete si je přečíst i v internetovém magazínu Esemeska.eu.

2. stupeň ochrany

Značkový zprostředkovatel

Dříve než se začnete prokousávat informacemi k jednotlivým fondům, měli byste si uvědomit, že produkty vybíráte z nabídky, kterou sestavila zprostředkovatelská společnost, kterou zastupujete. Má-li dobré jméno, rozhodně si nemůže dovolit pokazit si reputaci tím, že vašim klientům nabídne nekvalitní zboží. Zjednodušeně řečeno, jste prodejcem toho, co zřejmě analytici této společnosti před vámi důkladně prolustrovali, resp. co prošlo sítem jejích kritérií. I když se to v internetových diskuzích hemží varováními rádoby odborníků, spolupracujete-li s kvalitními investičními společnostmi, jako je např. Conseq, Generali Investments CEE či NN Investment Partners, můžete se spolehnout na to, že v jejich nabídce nenajdete předražené produkty či neodborně spravované fondy. To by vás mělo uklidnit, protože při volbě vhodné investiční strategie nemusí být až tak moc důležité, který konkrétní produkt vyberete.

Otázkou je, zdali dokážete značku společnosti, s níž spolupracujete, prodat také svému klientovi. Klient by se měl od vás hlavně dozvědět, proč je pro něj výhodné spolupracovat právě s touto společností. Zároveň je nezbytně nutné, abyste si k ní vytvořili pozitivní vztah, protože jinak bude pro vás obtížné hovořit o ní a její nabídce s nadšením.

Pokud např. hovořím o společnosti Conseq, jejímž  prostřednictvím lze nakupovat nejen její fondy, ale zároveň fondy jiných investičních společností, neopomenu zdůraznit, že se jedná o českou společnost s ryze konzervativním střihem (v pravém slova smyslu). V jejich nabídce nenajdete prakticky žádné chráněné investice, protože jako konzervativní investor zastávají názor, že klienta nejlépe ochrání produkt, který svou rozkolísaností odpovídá délce investičního horizontu. Sympatické na této společnosti může být i to, že věří ekonomickému potenciálu střední Evropy, a proto na ní staví i svůj akciový fond. Dále neopomenu zdůraznit, že jejich filozofie je založena na jednoduchém principu „investuji tam, kde vidím“, což rovněž odpovídá jejich konzervativní orientaci. Zatímco v akciových strategiích jsou nadmíru opatrní a do portfolia svých fondů zařazují prakticky jen dividendové akcie velkých významných firem, v oblasti dluhopisů se projevují mnohem odvážněji možná i z toho důvodu, že majitel Consequ pan Vedral je uznávaným odborníkem na dluhopisy. To, co by se eventuálně Consequ dalo vytknout je zaostávání v klientských aplikacích a dosavadní závislost na papírové formě komunikace s klientem při nakupování a odprodávání podílových jednotek, což je naopak předností některých jeho konkurentů (např. Generali Investments CEE či NN Investment Partner).

3. stupeň ochrany

Značková investiční společnost spravující fond

Pokud chce zprostředkovatelská společnost v konkurenci uspět, měla by mít zájem o navázání spolupráce s nejprestižnějšími světovými investičními společnostmi, což je pro řadu společností z důvodu reputačního rizika nepřekonatelnou překážkou. Můžete-li klientům vybírat fondy takových společností, jako je BNP Paribas, Pioneer Investmens, Credit Suisse či Franklin Templeton (výňatek z nabídky společnosti Conseq), buďte si jisti, že vybíráte z toho nejlepšího, co svět nabízí. Čím je jméno investiční společnosti významnější a tím i více ceněné, o to má zřetelněji vymezenou filozofii, o to je obezřetnější při výběru portfolio manažerů a o to spolehlivější bývá i její podpůrný analytický systém. To samozřejmě zcela neeliminuje riziko ztráty z investování, ale při volbě správné investiční strategie jej značně omezuje. Chcete-li se o tom přesvědčit, postavte vedle sebe několik fondů se stejnou strategií, ale od různých společností a zjistíte např. na webové stránce „Srovnání fondů“ společnosti Conseq, že ve stejném časovém úseku mají obvykle velmi podobnou výkonnost.

Abyste klienta mohli tímto argumentem uklidnit, doporučuji zjistit si důležité informace o preferované investiční společnosti, které budete rovněž moci klientovi „prodat“. Prohlédněte si např. webové stránky zakladatelů a správců podílových fondů, resp. zprostředkovatelských společností (např. Conseq) nebo si tyto informace „vygooglete“. Soustřeďte se hlavně na to, čím se daná společnost odlišuje od svých konkurentů. Určitě objevíte řadu zajímavých informací a zjistíte, že takto investovaný čas bude mít pro vás i pro klienta vysokou návratnost.

4. stupeň ochrany

Značkový fond

Zejména pro začátečníky může být vodítkem, že podílové fondy jsou v té či oné míře lustrovány „nezávislými“ subjekty. K rychlé orientaci vám může pomoci tzv. SCORING, resp. RANKING, jehož výstupem zpravidla bývá přidělený počet hvězdiček. Čím více hvězdiček, tím je fond v dané skupině výkonnější nebo méně rizikový. Např. světově uznávaná ratingová agentura Moody ´s porovnává fondy podle výnosnosti, rizika a stability. Největší počet hvězdiček, tj. pět, získávají fondy, jejichž výsledná známka se nachází v intervalu obsahujícím prvních 15 % rozdílu mezi nejlepší a nejhorší známkou. Čtyři hvězdičky jsou přidělovány fondům v následujícím 20% intervalu, tři hvězdičky v dalším 30% intervalu, dvě opět v 20% intervalu a konečně jedna v posledních 15 %. Pro váš klid doporučuji všímat si fondů, které mají více než dvě hvězdičky. Nevýhodou technických analýz a tím i scoringu je, že hodnotí minulost, která nemusí korespondovat s budoucností. K přesnější orientaci může posloužit tzv. RATING, který kombinuje kvantitativní analýzu s kvalitativním fundamentálním hodnocením fondu. Do kvalitativní analýzy spadá například hodnocení investičního přístupu, managementu nebo investičních procesů. Zástupcem tohoto přístupu je např. agentura Standard & Poor´s, která řadí fondy do tří stupňů od nejlepšího ve skupině označeného třemi písmeny A po nejhorší označený jedním písmenem A. Podobně je tomu u hodnocení agenturou Fitch, u níž jsou nejlepší fondy ve skupině označeny stejně, ale končí až písmenem C.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.