Obyčejná banánová slupka? Může přijít pěkně draho!

Když jsem byl před 19 lety poprvé v USA, známý, u kterého jsem bydlel, mě strašil dvěma věcmi. Že mám mít v kapse maximálně 20 dolarů, protože pro stovku jsou tam schopni vytáhnout na turistu kudlu, a že nemám odhazovat banánové slupky na chodník. Na dotaz, jak je to s tou slupkou myšleno, byla odpověď následující: „Tome, životním štěstím každého Amíka je uklouznout na ,nějaké banánové slupce‘, aby se mohl soudit o vysoké odškodné.“ Proč o tom píšu? Problematika banánové slupky začala být totiž ožehavým tématem i u nás v České republice.

bananE2

Aktuální se stala s příchodem nového občanského zákoníku (NOZ), platného od 1. 1. 2014. Největší změna spočívá v úhradě odškodnění poškozeným osobám za zavinění úmrtí a částečné či úplné „vyřazení ze života“. Co to znamená? O výši odškodění rozhodují soudy na základě posudků soudních znalců. Metodika, podle které soudní znalci pracují, doporučuje horní hranici něco přes 10 milionů korun. Tato částka odpovídá 400násobku výše průměrné hrubé mzdy.

Míru zásahu do života určují znalci podle osmdesáti kritérií. Například podle věku – u dětí a mladistvých do 24 let se přiznané částky navýší o 30–35 %, u dospělých starších 70 let se sníží o 20 %. Nebo podle míry zapojení do života, což znamená navýšení částek o 30 % u velmi aktivních lidí, snížení o 10 % u těch podprůměrně aktivních. S ohledem na odškodnění nejen za fyzickou, ale i za psychickou újmu se může částka vyšplhat až na dvojnásobek. Tedy na sumu přesahující 20 milionů korun!!!

Zohledněme výše uvedené v oblasti pojištění povinného ručení. Viník dopravní nehody, při které dojde k velmi těžkým zraněním čtyř osob v druhém vozidle, má limit pojistného krytí škod na majetku 35 milionů korun a na zdraví také 35 milionů korun. Pokud si myslíte, že když soud přiřkne všem čtyřem poškozeným maximální hranici odškodnění 10 milionů korun, bude viník okamžitě 5 milionů korun v minusu, jste na omylu. Limit pro újmu na zdraví se totiž, dle pojistných podmínek, uplatňuje pro každou poškozenou osobu samostatně (tedy počet poškozených osob x 35 milionů korun). Takže i minimální zákonný limit může být dostatečný. Pro škody na majetku je však limit 35 milionů maximální pro všechny poškozené osoby/subjekty dohromady. Tady už je dobré počítat, zda bude limit dostatečný, když nechtěně „zaparkujete“ vůz na přejezdu před Pendolinem.

Úplně jiná bilance by však byla, pokud by viníkem takové dopravní nehody byl cyklista, bruslař či chodec! Tito účastníci silničního provozu přece žádné „POV“ nemají. Zato mají pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, aby mohli sousedovi uhradit 10 tisíc korun za vymalování bytu, když jim vyteče pračka. Že toto pojištění může krýt i zavinění dopravní nehody, nemají z 99 % ani tušení. Pokud jako účastníci silničního provozu zaviní nehodu jednoho vozu, v němž budou čtyři osoby, mohou tak být klidně 39 milionů korun v minusu. Proč? Protože většina lidí má pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě nastaveno do limitu 1 milion korun … aby nevytopili souseda! Nemusíme zabíhat do extrému. Stačí, když člověk někoho srazí na sjezdovce nebo při jízdě na kole, i to může mít fatální finanční důsledky v řádu milionů korun.

Úhradu finanční škody/nákladů mohou vymáhat a začínají vymáhat po viníkovi také zdravotní pojišťovny za náklady na léčbu nebo orgány sociálního zabezpečení za vyplacené nemocenské dávky poškozeným osobám.

Nesmíme zapomenout ani na odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, kdy majitelé domů jsou odpovědni například za to, co spadne se střechy jejich nemovitosti někomu na hlavu, zejména v zimních měsících. A zase většina těchto majitelů, společenství vlastníků apod. mají limit pojištění takovéto odpovědnosti kolem 1–2 milionů korun. S ohledem na NOZ stojí určitě za zvážení, zda je limit dostatečný.

Pojištění odpovědnosti tak pro všechny oblasti krytí rizik nabývá mnohem vyšší důležitosti v našem životě, než si většina veřejnosti, ale bohužel i mnoho finančních poradců uvědomuje. Význam pojištění odpovědnosti velmi rychle stoupá a stoupat bude. Zároveň poroste význam pojištění právní ochrany, protože lidé se totiž naučí také u nás v České republice soudit se i pro tu hloupou banánovou slupku.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.