Manažerský gaučink I.: bez vnitřní energie to nejde

Ve světě nás Čechy považují za chytrý, vynalézavý a technicky zdatný národ. Co jsme se zřejmě nenaučili je prodat své schopnosti a řídit firmy. Z těchto důvodů jsme se stali montážní linkou Evropy a řada firem světových značek využívá naše chytré mozky pouze k tomu, aby naším prostřednictvím zbohatli jiní, kteří sice tak chytří jako my nejsou, zato se umějí lépe prodat nebo mají efektivnější management. Na rozdíl od nás, kteří jsme chytří, oni jsou moudří, protože se tak chovají.

gaucing O1

Jsme zajatci starých totalitních praktik

Z metodického hlediska jsme uvízli někde na úrovni První republiky. Možná je to tím, že komunismus, který nás léta ovládal, vymazal naše dovednosti a zredukoval management na jednoúčelovou drezuru potřebnou pro snadné ovládání mas. Společně s Němci jsme se ve východním bloku stali premianty, kteří v umění používání komunistických praktik v mnohém předčili i svého učitele, spasitele a náš velký vzor Sovětský svaz. To by však nemusel být zásadní problém, nebýt toho, že ve stejném stylu starší generace vychovává své potomky a mladší rekruty na pozice manažerů.

Výsledkem bývá naprosté nepochopení toho, co nás motivuje a jak lze motivaci ve své kariéře i v osobním životě zúročit. Zajímavé je, že ačkoliv každý z nás jsme měli někdy možnost se na vlastní kůži přesvědčit, co znamená být motivovaný, málokdo svou zkušenost dokáže pochopit a zužitkovat. Podobáme se tím Vikingům, kteří sice objevili Ameriku před Kolumbem, ale protože nezjistili, co objevili, nedokázali z toho nic vytěžit.

Základním problémem je, že motivaci neumíme definovat, a tím ani odlišit, co je motivace a co naopak motivací není. Řada manažerů se mylně domnívá, že motivace je výsledkem tlaku, který je zapotřebí na člověka vyvinout, aby měl výkonnost. Od těchto manažerů často slýchávám, že lidem se prý nechce dělat, protože údajně mají moc peněz, jsou líní, neváží si práce apod. Tito manažeři obvykle považují za hlavní nástroj motivace peníze. To, že u nás v SMS mají poradci nejvyšší provize ze všech velkých firem, vůbec neznamená, že musí mít nutně nejvyšší výplaty. Pamatuji si, jak mi jeden z poradců, který k nám přešel z Kapitolu, popisoval, jak je u nás spokojený, protože k tomu, aby dosáhl stejného výdělku, jaký měl před tím, mu nyní stačí pracovat pouhé dva dny v týdnu. Na otázku, proč tedy nepracuje celý týden, aby si vydělal víc, nedokázal odpovědět.

Bez vnitřní energie to prostě nejde

Běžně se setkávám s tím, že lidé považují za motivaci výsledek působení vnějších vlivů. Ivo Toman v jedné ze svých přednášek popisuje vnější motivaci jako smrad. Chvíli jde cítit, ale když vyvětráte, rázem vyvane a motivace je pryč. I sebelepší manažer – motivátor nebo školitel vám může pouze otevřít dveře a ukázat cestu. Vejít do nich a vykročit vpřed musíte sami.gaucing O2

Chcete-li mít v týmu motivované poradce, měli byste se nejprve zaměřit na to, aby poradce sám našel odpověď na otázku, čeho chce v životě dosáhnout a společně jste prozkoumali, zdali je dosažení jeho cílů možné ve spolupráci s vámi, a to způsobem, který umožňuje současné plnění nejen jeho, ale i vašich cílů. Mít svůj cíl ve skutečnosti znamená mít motivaci a motivace ve své podstatě není ničím jiným než ENERGIÍ, která vás pohání dopředu, aniž by vás někdo musel tlačit.

Není motivace jako motivace

Pravda je, že k vyšší výkonnosti lze dospět i působením negativních podnětů, což bývá často mylně zaměňováno za motivaci. Když se například snažíte odvrátit od sebe nějakou hrozbu (vyhazov z práce, exekuci, apod.) nebo se chcete jednoduše vyhnout nepříjemnostem, jako je pokárání, nedostatku peněz či znevažování vaší osobnosti, tehdy motivační energii nahradí jiný druh energie, kterou produkuje stres. Ať už je to adrenalin, kortizol, či jiné látky negativní biochemie generované pudem sebezáchovy, zaplatíte za ně vysokou cenu v podobě zdravotních potíží způsobených narušením hormonální rovnováhy, vyhořením doprovázeným ztrátou sebeúcty a úcty k jiným lidem, či frustrací z nepoměru mezi tím, co jste do svého výkonu vložili a co jste získali. Přitom se můžete snažit, jak chcete, a stále bude platit to, co před časem vyslovil slavný obchodník Zig Ziglar „povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle“. Proto i výsledkem této pseudomotivace většinou bývá demotivace – opak toho, než jste si přáli. I když je používání těchto metod „motivování“ přinejmenším krátkozraké, ze své praxe mohu potvrdit, že řada manažerů k nim inklinuje.

Proč CÍL zní jako sprosté slovo?

Kamenem úrazu pro většinu manažerů je, že neumí dosáhnout toho, aby si jejich poradci sami a dobrovolně vytvořili vize a z nich odvodili finančně kvantifikovatelné cíle. Přitom to vůbec není těžké. Jde jen o to, aby poradce necítil, že je na něj z vaší strany vyvíjen jakýkoliv tlak. Mezi vámi a vašim poradcem by měl vzniknout naprosto rovnovážný partnerský vztah.

gaucing O3Zapomeňte na to, že jste nadřízeným poradce. Jste jeho business partner, který chce dosáhnout svého cíle tím, že pomůže poradci s plněním jeho cíle. Je to business, u kterého je zapotřebí vyložit karty na stůl. Váš poradce si musí být jistý tím, že vám nejde o to, aby si sám na sebe ušil bič, kterým jej budete pohánět k vyšším výkonům. Stanovit si cíl je jeho právo, nikoliv povinnost. Za své praxe jsem se setkal s nesčetným počtem případů, kdy díky nesprávnému postupu manažer v poradci vyvolal tak silnou averzi k stanovování cílů, že jej tím připravil o šanci stát se úspěšným. Bez energie, kterou cíle zásobují vůli, se ještě žádný úspěšný člověk neobešel.

Jak to funguje?

Představte si, že jste ministrem obrany a máte pravomoc, nikoliv povinnost, dát vojsku rozkaz. Podobně funguje vztah mezi naším vědomím a podvědomím. Zatímco naše vědomí je obrazně řečeno ministrem obrany s rozhodovacími pravomocemi, podvědomí je vojsko, které se soustavně připravuje na boj. Musí umět všechno, protože neví, jaký rozkaz od vás dostane. A proto na stejné úrovni trénuje schopnosti a dovednosti, které nebude v životě potřebovat, jako ty, které jsou klíčové pro plnění vašich přání. Z tohoto důvodu jsou naše schopnosti sice univerzální, ale zato nevýkonné. Podaří-li se nám zkoncentrovat myšlenky na to co chceme, posílíme tím specifické schopnosti potřebné pro realizaci našich představ a tím dosáhneme vyšší výkonnosti, aniž bychom nutně museli práci věnovat více času.

gaucing O4

Naučte se sami sobě dávat rozkazy

Vojsko, které představuje vaše podvědomí, je „přírodou“ naprogramováno k tomu, aby vás poslechlo, když mu dáte jasný jednoznačný rozkaz. Proto se říká, že úspěch je návyk. Náhoda v něm představuje zanedbatelný 10procentní podíl. Otázkou tedy je, jak lze vydat rozkaz svému vojsku (podvědomí), aby jej začalo provádět. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby cíl vašeho poradce byl konkrétní, měřitelný, termínovaný, realistický a také konsistentní s jeho ostatními cíli. Když podvědomí dostane přesný rozkaz, začne jej automaticky plnit, protože je od „přírody,“ takto naprogramováno.
gaucing O5

Lidský mozek je totiž dokonalý stroj, který se každý z nás může naučit ovládat. Všechny procesy v našem podvědomí probíhají současně. Myslíme-li na minulost, stává se tím přítomností a stejně tak i budoucnost. A to není vše. Podvědomí nerozlišuje, co mu sdělují oči, od toho, co vidíme vnitřním zrakem své fantazie. Pokud si sami sebe dokážete představit jako úspěšného člověka, vaše podvědomí provede upgrade, kterým sladí projevy vaší osobnosti s  novou vizí.

Skutečnost, že naše podvědomí nezná čas a nerozlišuje mezi tím, co vidíme očima a naším vnitřním zrakem, se dá využít k jeho naprogramování. Každá myšlenka zanechává v mozkové kůře stopu v podobě propojených řetězců buněk. Záleží jen na tom, jak často, jak intenzivně a soustředěně myslíte na to, čeho chcete v životě dosáhnout. Neřešte příliš, jak toho dosáhnete. Místo toho se snažte svému podvědomí s pomocí vizualizace co nejpřesněji ukázat stav, jehož má být splněním cíle dosaženo. Tehdy bude vaše podvědomí fungovat nejefektivněji a vše se vám bude dařit jak po másle.

Chcete-li pomoci poradci při tvorbě jeho cílů, soustřeďte se na to, aby dokázal své cíle co nejpřesněji konkretizovat.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.