Porada – křehký nástroj v rukou skutečného manažera – I. díl

Co se ve vaší mysli vynoří, když zazní slovo PORADA? Vsadím se, že si většina z vás vybaví spíš nudu a fůru promrhaného času než smysluplnou aktivitu. Zvláštní je, že z některých porad se cítíme být víc unaveni, než kdybychom absolvovali nejnáročnější jednání. Místo přísunu energie po nich býváme „vyšťaveni“. Není tedy porada zbytečnou formalitou, kterou lze nahradit například tím, že potřebné záležitosti spolu probereme neformálně v rámci běžné komunikace? Pokud se s tímto názorem plně ztotožňujete, zřejmě nebudete mít chuť dočíst si tento článek do konce, protože se v něm pokusím váš postoj k poradám změnit.

porada 2

Budete-li se však řídit indickým příslovím „když se zastavíme, předběhneme ty, co běží“ a článek dočtete do konce, zjistíte, že porady mohou být užitečným a možná i nezbytným nástrojem skutečného manažera. Protože praxe je ve své podstatě zfušovaná teorie, vaše dosavadní negativní zkušenosti neznamenají, že se nemůžete naučit organizovat a vést porady efektivně.

Jestli se něčím značně liší firma multilevelového typu od ostatních firem, tak je to skutečností, že se v ní manažerem obvykle stává ten, kdo si do ní sám přivede lidi, kteří dříve či později budou tvořit jeho tým. Výhodou je, že se nemusíte spoléhat na to, zdali si někdo nahoře všimne vašich schopností. Takto to alespoň platí u nás v SMS. Na druhé straně to, že jste se stali manažerem, z vás výkonného manažera neudělá. K tomu je zapotřebí naučit se efektivně vést lidi (leadership) a používat kvalitní management, jehož organickou součástí jsou také porady.

První otázkou, kterou si společně položíme, není jak vést porady, ale PROČ je svolávat. Ve firmách typu průtokového ohřívače bývá porada zejména divadlem pro rekrutované nováčky. Smyslem takovéto porady je „ugrilovat“ je do té míry, aby bezmyšlenkovitě dělali, co se od nich očekává – prodávali předražené produkty své rodině a nejbližším lidem ze svého okolí, na nichž jim paradoxně nejvíce záleží. O tom však tento článek není. K čemu tedy mohou být porady užitečné pro ty z vás, kteří jste rozhodli vykonávat práci manažera poctivě?

  1. Potřebujeme nabíječku pro pravidelné dobíjení baterek

Jste-li poradcem, cítíte se častokrát osamoceně, přestože komunikujete s kdekým. Pomáháte sice mnohým lidem, ale ti sotva mohou pomoci vám s řešením vašich problémů, protože profesionální čest vám velí, abyste za všech okolností byli vždy při jednání s klientem happy. Pokud vás něco trápí nebo cítíte psychickou únavu, musíte si to vyřešit sami. Navíc, vaši potencionální klienti jsou zároveň i vašimi hodnotiteli, což vytváří stresové situace. Zatímco někteří spolupráci s vámi vítají, jiní ji odmítají nebo dokonce vámi pohrdají a dávají vám to patřičně najevo. Častokrát ani doma nenajdete porozumění, protože pro vaše blízké může být příliš komplikované vcítit se do situací, které běžně zažíváte. A to není všechno. Ivo Toman v jedné ze svých přednášek uvádí, že pokud chcete být úspěšným poradcem, musíte mít mentalitu prostitutky. Budete-li mít úspěch, lidé si na vás začnou ukazovat prstem, protože vám budou závidět. I když je závist ve skutečnosti největší odměnou úspěšného člověka, ne každý si ji dokáže vychutnat a smířit se s tím, že se s jeho rostoucím výkonem zužuje okruh jeho přátel. Některé tím ztratíte, jiné naopak získáte.

Abyste nevyhasli, měli byste se pravidelně setkávat se svými kolegy „stejné krevní skupiny“, kteří s vámi sdílejí obdobné zkušenosti. Pokud se vašemu manažerovi podařilo vybudovat charakterově i názorově konzistentní tým výkonných poradců a zároveň máte štěstí, že porady organizuje efektivně, každá takováto porada bude pro vás vytvářet přidanou hodnotu, tzv. synergický efekt, kterou vystihuje vzorec 1 + 1 = 3. V takovémto případě vás mohou porady dobíjet, abyste mohli stabilně dělat svou práci s chutí.

  1. Potřebujeme pravidelně čistit hlavu

Slavný obchodník Zig Ziglar v jednom ze svých citátů uvádí: „Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle.“ Být motivovaný ve své podstatě znamená dělat věci s chutí a to je možné jedině tehdy, když se zbavíte veškerých pochybností. Pokud o své práci pochybujete, je to stejné, jako byste šlapali na plynový pedál automobilu se zataženou ruční brzdou. Spotřebováváte tím hodně energie bez patřičného efektu. Stačí povolit ruční brzdu a vozidlo začne fungovat tak, jak má. Stejně tak i setkání s vaším manažerem a týmem zkušených kolegů na efektivně řízené poradě vám může pomoci najít odpovědi na důležité otázky, které trápí vaši mysl, a tím i odstranit překážky (tzv. mentální bloky), které vám brání, aby vás práce finančního poradce bavila a naplňovala vaše očekávání.

porada 3

  1. Porada může být komplexním nástrojem pro uspokojování většiny vašich potřeb

Podle Abrahama Harolda Maslowa, jakmile dojde k uspokojení našich základních fyziologických potřeb, potřebujeme cítit se bezpečně a mít životní jistoty. Tato potřeba je ve firemním prostředí mj. uspokojována kvalitním managementem s efektivním know-how, které minimalizuje riziko neúspěchu poradce. Součástí managementu a zároveň jedním z významných stabilizačních nástrojů je pravidelná porada za předpokladu, že je řízena profesionálně.

Prostřednictvím porad mohou být uspokojovány i další důležité lidské potřeby, které Maslow seřadil do pyramidy, jako je potřeba sounáležitosti (spolupatřičnosti, lásky). Jde o v pořadí třetí nejdůležitější lidskou potřebu. Čím profesionálněji je váš tým veden, čím více si rozumíte s ostatními členy týmu a vzájemně si vážíte jeden druhého, o to silněji bude vaše potřeba sounáležitosti uspokojována. Aby nedošlo k narušení homogenity týmu, měli byste svůj tým rozšiřovat ve spolupráci s ostatními členy týmu a přijímat do něj nováčky, kteří si s vámi budou rozumět. Aby vaše porada členy týmu stmelovala, měla by být rituálem, který vyvolává v účastnících pocit hrdosti za příslušnost nejen k vašemu týmu, ale také i k firmě, jejíž je tým součástí.

porada 5

Porada může být rovněž nástrojem uznání a úcty, kterou A. Maslow řadí na čtvrté místo v pyramidě potřeb, a to tehdy, když dokážete účastníky porady adresně pochválit a pravidelně povzbuzovat. Podle psychologa Williama Jamese „nejhlubším principem lidské povahy je touha být oceněný. Ten, kdo dokáže tento duševní hlas lidí ukojit, bude si moci s nimi dělat, co chce.“ Pokud členy svého týmu zapojíte i do organizace porady, můžete tím uspokojovat také jejich hierarchicky nejvýše postavenou potřebu a tou je potřeba seberealizace.

Důležité je uvědomit si, že uspokojením každé z těchto potřeb se cítíme být odměňováni, a proto ji vnímáme jako součást finanční odměny. To je také důvod, proč poradci z konkurenčních společností, ačkoliv jsou za svou práci odměňováni výrazně méně než v naší firmě, ve svých firmách setrvávají. Na druhé straně, ani vysoké provize nedokáží vykompenzovat vážné nedostatky v systému řízení a stává se, že tzv. manažeři na baterky o své poradce zbytečně přicházejí.

TIP: Pracujete-li v konkurenční firmě, propočtěte si na naší kalkulačce určené pro poradce (www.sms-as.eu/kalkulacka/provize), popř. manažerské kalkulačce (www.sms-as.eu/kalkulacka/manazerska-provize), jakou provizi byste obdrželi vy a vaši poradci za stejnou produkci, kdybyste pracovali v SMS. Pokud se považujete za schopného člověka a zjistíte, že vás vaše firma platí výrazně méně, položte si tuto otázku: „Proč setrvávám ve firmě, která mě za stejný výkon platí výrazně hůř?“ Jste-li skutečně schopný člověk, který má zároveň sebeúctu, měli byste na tuto položenou otázku buď najít jasnou odpověď, nebo se rozhlédnout, zdali někdo jiný nedokáže lépe ocenit přínos vaší práce. Totéž platí i v případě, kdy vám firma zadržuje část provize pro tvorbu rezervního či jiného fondu. Srovnejte si s pomocí kalkulačky stabilizačního účtu SMS (www.sms-as.eu/kalkulacka/stabilizacni-ucet), kolik korun musíte odkládat ve vaší firmě, a jak by to vypadalo, kdybyste pracovali u nás v SMS.

porada 4

  1. Sdílení zkušeností pomáhá v růstu výkonnosti

Pro svůj rozvoj potřebujeme získávat nové podněty, ať už z naší praxe, soustavným vzděláváním, nebo také od svých kolegů. I k tomuto účelu by měla porada sloužit. Prostřednictvím diskuze vám mohou kolegové také poskytnout důležitou zpětnou vazbu (feedback), o které se právem říká, že je pokrmem nejúspěšnějších jedinců. Podle Ziga Ziglara zpětná vazba, stejně jako sprchování, není pochopitelně trvalá. Je to něco, čemu byste se měli věnovat pravidelně. Pravidelné zásobování novými impulzy k realizaci změn je také prevencí tzv. syndromu vyhasnutí, který spolehlivě dokáže zlikvidovat vaši dřívější výkonnost a často bývá příčinou odchodu poradců do jiných firem.

  1. Porada může být užitečná i pro toho, kdo ji organizuje

Prostřednictvím porady můžete posílit svoji autoritu, uplatnit svůj vliv na tým, motivovat jej, předvést své schopnosti, získávat nápady ke zvýšení výkonnosti, optimální formou prezentovat informace, rozvíjet týmovou spolupráci a v neposlední řadě také získávat zpětnou vazbu, která podle Kena Blancharda je snídaní mistrů. Porada je zároveň barometrem, který vám prozrazuje, co se v týmu děje, a tím vám dává šanci včasně reagovat na negativní vývoj jednotlivce či týmu. Z těchto důvodů pro úspěšného manažera, který umí organizovat porady efektivně, je účast poradce na poradě důležitější než jeho schůzka s klientem a řada dalších aktivit.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.