Klientovi ušité na míru

Kontroverzní IŽP

To ovšem neznamená, že investiční životní pojištění je automaticky a za všech okolností nevhodným produktem pro dlouhodobé investování. Kritici IŽP často zapomínají na to, že zvýšená nákladovost IŽP ve srovnání s přímými investicemi je kompenzována bezplatnými službami poradce, což u přímého investování v řadě případů neplatí. Do výnosu IŽP  je zapotřebí také započíst synergický efekt levnějšího rizikového či jiného pojištění. V IŽP lze také pojistit samotnou  investici pro případ nenadálé události. Prostřednictvím IŽP lze investovat a diverzifikovat i velmi nízké platby. A konečně  IŽP je mnohdy jediná forma investování, kterou je ochoten klient akceptovat a z tohoto důvodu byla vynalezena.

Jako analytik nemám nic proti tomu, aby měl klient místo IŽP podílový fond a k tomu samostatnou rizikovku a úrazovku. To, co zásadně odmítám je „přebouchnutí“ investičního životního pojištění podílovými fondy, zejména v době po ukončení nákupu počátečních podílových jednotek, resp. po úhradě vstupních nákladů produktu akumulačním poměrem. I když může být diskutabilní vyšší fee u IŽP ve srovnání s fondem, nelze opomenout skutečnost, že klient již vyšší vstupní náklady IŽP uhradil a nyní je jeho investice srovnatelná s podílovými fondy. Navíc, nikdo z nás nevlastní na investice věšteckou kouli.

V případě IŽP se o investice klienta tak trochu stará i pojišťovna. Skutečným vlastníkem podílových listů je totiž ona a né klient. To má své výhody i nevýhody. Zjevnou nevýhodu je, že pojišťovna prozatím nemusí klienta informovat o skutečné nákladovosti investice. Na druhé straně pojišťovně nemůže být lhostejné, jak se vyvíjí hodnota jí řízených portfolií. V zájmu klienta je může dokonce přenastavovat, což je v případě klasických podílových fondů hlídaných depozitářem nemyslitelné. Díky tomu, že je vlastníkem podílových jednotek, není pro ni také problém umožnit klientovi bezúplatně měnit portfolia bez úhrady vstupních poplatků, s čímž je nutné počítat u samostatných podílových fondů.

Natavení produktů

Je celá řada dalších důvodů, proč lze v daném případě upřednostnit IŽP před přímou investicí. Rozhodně by však investice u standardního IŽP neměla vysoce převýšit částku, o kterou lze snížit základ pro výpočet daně z příjmů. Pokud by klient např. při pravidelné platbě 1000 Kč/měs. do IŽP formou mimořádných vkladů investoval celou daňovou úsporu, při 8% výnosnosti by na konci programu po 30 letech vygeneroval částku cca 200 tis. Kč, což zhruba odpovídá částce, kterou je při uvedeném zhodnocení u IŽP zapotřebí odečíst za sjednání pojistky. Samozřejmě, pokud do propočtu nezakalkulujeme i případnou vyšší nákladovost investiční strategie v IŽP.

I když to od analytika možná nezní dobře, důležitější než samotný výběr produktu je jeho správné nastavení, ať už se to týká pojistných částek nebo výběru investiční strategie. Pokud se poradce naučí klientovi naslouchat, což není totéž jako poslouchat, měl by současně umět převést klientovy potřeby a cíle do čísel. Naši poradci mají k tomuto účelu komplexní unikátní analytický nástroj Galaxy. Dále by měl mít poradce k dispozici všechny dostupné produkty a hlavně by měl umět je „přečíst.“ Nyní stačí je nastavit tak, aby co nejpřesněji odpovídaly klientovým potřebám a cílům a finanční poradenství se tím může stát přínosem i pro klienta.

Srovnání výnosnosti IŽP a podílové fondu

Vstupní údaje:

  • Pravidelná investice 1 000 Kč/měs. po dobu 30 let  průměrnou čistou výnosností 8% p.a.
  • Ve nastavené výnosnosti programu se nepřihlíží k případné vyšší nákladovosti investiční strategie v IŽP.
Investiční životní pojištění

Klientovi-ušite-na-miru-FP2013-12-tabulka1

Otevřený podílový fond

Klientovi-ušite-na-miru-FP2013-12-tabulka2

Ad 1)    Tzv. střadatel pro výnosnost 8% p.a. = 1502,5 (zjednodušeným výpočtem)
Ad 2)    Se zhodnocením 8% p.a.
Ad 3)    Nákup počátečních jednotek 2 roky, snižování jejich počtu ve prospěch pojišťovny 7% ročně až do konce programu. Odčerpané podílové jednotky jsou zhodnoceny  8% p.a.
Ad 4)    Standardní vstupní poplatek společnosti Conseq
Ad 5)    Vychází se z předpokladu, že za 30 let už nebude investování do akcií zvýhodněno daňovou  úlevou

Stránky:Předchozí stránka

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.