Cool projekt pro sportovce

Máte sportující dítě, ale sport, který ho baví, nepatří zrovna do kategorie štědře finančně podporovaných? …plavání, florbal, badminton, futsal…? Má Vaše dítě talent?

FAIRPLAY-ru2

Pokud si tyto a další podobné otázky kladete i Vy, je tu pro Vás projekt SMS fairplay, který tuto disproporci řeší, dokonce své aktivity rozvíjí i na další oblasti jako jsou podpora kreativity dětí v mateřských školách (SMS-school), podpora hudebních talentů apod.

SMS dává šanci talentovaným

Projekt vznikl z rukou skupinky obchodně úspěšných kreativních lidí s citem pro detail, pod křídly společnosti SMS finanční poradenství a.s. , kteří rádi propojují zdánlivě nesouvisející věci v životaschopné celky a není jim lhostejné jak děti a mladá generace vyrůstá. Mohli bychom dlouze diskutovat o tom, jak děti a mladí lidé tráví volný čas v době internetu, hojnosti jídla, nejrůznějších forem „pouliční zábavy“ , jaká je stále častější realita a jak to vypadá, když dítě nemá tzv. do čeho píchnout a jen tak se volně potuluje po ulici… Jakákoliv řízená aktivita a podpora v tomto směru je jistě žádoucí, ať se jedná o sport, hru na hudební nástroj, zpěv, tanec či jinou organizovanou činnost, neboť vytváří pro dítě nezbytné návyky, které mu výrazně usnadní další život, orientaci ve společnosti, uplatnění v zaměstnání apod.

sms_fb

Projekt SMS fairplay podporuje kreativní děti a mládež

Projekt se tedy snaží dle nastavených kritérií v duchu fairplay tyto aktivity podporovat a vytvářet dlouhodobější vazby jak se sportovci jednotlivci, sportovními kluby, tak dalšími subjekty, zároveň klade velký důraz na vysokou profesní úroveň osob, které projekt prezentují.

S ohledem na široké spektrum informací, které projekt reflektuje, adekvátní vhled do problematiky a ztotožnění se s filosofií projektu, je nadmíru důležitý výběr zájemců, kteří za projektem stojí. Jsou vybíráni dle přísných kritérií formou výběrových řízení z interní obchodní sítě, externistů, sportovců (aktuálně i jeden olympionik) a dalších vhodných zájemců s následným zaškolením a certifikační zkouškou.

Chcete se o projektu dozvědět více, poznat první sportovce a sportovní kluby, které podporujeme?

Zatím ochutnávku najdete na https://www.facebook.com/SMSfairplay nebo www.smsfairplay.eu, jejichž prostřednictvím nás můžete kontaktovat o další informace.

bezec2

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.