Známe vítěze souboje bratrů Ticháčků v investicích

Po dobu tří měsíců probíhal lítý souboj mezi týmy bratrů Michala a Lukáše Ticháčkových: na základě sázky mezi bratry týmy soutěžily, který z nich dosáhne lepších výsledků v investičním poradenství. V rámci soutěže se uskutečnily i školení a workshopy zaměřené na oblast investování a tvorby rezerv, kde si členové týmů mohli vyměnit zkušenosti s tvorbou investičních strategií pro různé typy klientů.

tichacci _03_E

Patnáct vybraných poradců za každý tým tak pilně po dobu tří měsíců vyhodnocovalo investiční možnosti konkrétních portfolií a s pomocí poradenského softwaru SMS Galaxy hledali pro každého klienta to nejvhodnější řešení. A jak to nakonec dopadlo?

Tým Michala Ticháčka ve složení Jan Svoboda, Jan Chytil, Adam Kruťa, Michaela Kramolišová, Jan Gryga, Tomáš Říha, Jiří Matějíčný, Tomáš Pinkas, Patrik Indra, Vladimír Kašpar, Marek Knejzlík, Leoš Ptáček, Tomáš Kůra a Jakub Pochylý získal 107 353 bodů.

Tým Lukáše Ticháčka, který tvořili Petr Sázavský mladší, Petr Sázavský, Tereza Suchomelová, Antonín Přehnal, Filip Spura, Radek Mikuš, Martin Matějček, Tomáš Kužela, David Příkazský, Robin Vitásek, Tomáš Rous, Michal Večeřa, Libor Majer a Ladislav Bradna, získal 294 441 bodů.

Sázku mezi bratry tedy vyhrává tým Lukáše Ticháčka a jeho tým tak obdrží odměnu ve výši 100 tisíc korun.

tichacci-03

Jak to vidí Michal Ticháček

V čem byla soutěž pro váš tým přínosná?

Podle mého názoru, byla celá soutěž cenným přínosem, a to hned v několika ohledech: Jednak navýšení celkové produkce v investicích. Druhý kvartál 2016 oproti druhému kvartálu 2015 byl progresivně nárůstový o 240 %! Dá se říct, že investice dnes mají neodmyslitelné místo v našem produktovém portfoliu. Já osobně budu bojovat, aby tento úspěch byl opakovatelný! A o 240 % jsme v investicích rostli za každý kalendářní kvartál. Naši finanční poradci se učí správným návykům – a to pracovat s  klientem komplexněji.

Změnil se nějak za dobu trvání soutěže váš přístup k investičnímu poradenství – naučili jste se něčemu, posunuli jste se v této poradenské oblasti?

Na úvod je potřeba si uvědomit úlohu finančního poradce – poradit lidem s jejich financemi. To je neodmyslitelná mise každého kvalitního finančního poradce. Tak jak běžný smrtelník očekává od lékaře, že mu vyléčí jeho moribundus, tak očekává od finančního poradce, že mu správně poradí, co s jeho finančními produkty. Není tedy úplně správné zapomínat na jednotlivé body klientova produktového portfolia, a investice tam neodmyslitelně patří. Proto je můj osobní postoj k investicím stále stejný. Naši klienti se na nás spoléhají, že jim dokážeme zajistit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé finanční rezervy, které mohou využívat na důležité milníky svého života. Asi nemusím dlouho vysvětlovat, co tím myslím (krátkodobý výpadek přijmu – nemocenská apod., rezervy na zlé časy – ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, a rezerva na penzi – každý si přece chce i v důchodovém věku udržet svoji životní úroveň).

Posunuli jsme se kupředu! Svým poradců říkávám, že i když si klient smlouvu neuzavře, ať je to z jakéhokoli důvodu – i to je krok kupředu. Nesmíme se zastavit! Český klient je podle mého názoru znechucen přístupem některých finančních poradců z tzv. průtokových společností a já to stoprocentně chápu. Těžko se nám získává důvěra lidí, kde byl před námi tzv. odborník z nějaké poradenské „firmy“, který v oboru pracoval 2–4 měsíce a říkal o sobě, že největší expert na finance je právě On. Klient tomu napoprvé velmi rád uvěří. Vždyť některá naše konkurence své začínající poradce nejprve učí jen recruiting a efektivitu náborů, jak co nejrychleji vybudovat svoji firmu. Ale představte si zedníka, který neumí nahodit štukovou omítku, jak bude jeho stavební firma úspěšná? A až pak někdy se dostane řada na konkrétní produkty. Ale co má tedy dělat člověk, který ty 3 měsíce, než ho někdo něco naučí, musí nějak vydělávat…?! (Jeden náš kolega, který k nám přišel z nejmenované společnosti, mluvil o běžné praxi takto: „Má manažerka mi říkávala: Na produkty se vykašli, stejně se to každý rok mění. Voď lidi a buduj firmu…”) Takoví poradci radí lidem, ale špatně… a my pak musíme již ztracenou důvěru v obor finančního poradenství složitě získávat nazpět. Ale rozhodně se toho nebojíme. Je to naše práce. Pevně věřím, že diagnostika osobních financí, kterou svým klientům prezentujeme, nám pomáhá velmi stmelovat vztah klient–poradce. Jen dlouhodobá práce s klientem nám přinese ovoce.

Jak se dá na poli investování uspět, jaké dovednosti a znalosti jsou třeba?

Úspěch spočívá na dvou úrovních: 1. Kvalita nastavení investice. A tady stojí na prvním místě vzdělávání a sebevzdělávání. Tedy školení, školení a praxe, školení, školení a zase praxe a pořád dokolečka. Nemůžete dobře poradit klientovi, pokud neznáte všechno, co k tomu potřebujete. A proto je důležité i zázemí společnosti, ve které pracujete. Jde to spolu ruku v ruce. Pokud nemám k dispozici někoho, kdo mě investování naučí, je mi k ničemu dobrá kalkulačka a naopak. A Esemeska nabízí přípravných kurzů a seminářů na téma investice celou řadu. 2. Počet klientů, kteří mi důvěřují. Když se nezeptám, odpověď bude vždycky NE. To ať si každý pořádně vryje do hlavy. Pokud ke klientovi přijdu a nezeptám se, jakým způsobem řeší své investice, hypotéku, zajištění života apod. – nikdy nezjistím dostatečně jeho potřeby a nikdy mu nebudu schopen sestavit pořádně finanční portfolio… co k tomu víc dodat? Obrázek by si každý měl utvořit sám. Věřím, že v Esemesce je celá řada opravdu kvalitních lidí a celá řada lidí, která by měla na sobě tvrdě zamakat. Vždyť úspěch je v každém z nás, jen záleží na každém, kdy a jak ho dokáže probudit…

A jak hodnotíte výsledek svého týmu?

Velice bych chtěl pogratulovat týmu Lukáše a zcela upřímně před každým členem jeho týmu smekám klobouk. Dámy a pánové, podařil se vám velice ohromující výsledek, který vám může závidět spousta poradců! GRATULACE!!! Jste příkladem toho, že to opravdu jde :) „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce….” – však to všichni známe. Nám se to bohužel na 100 % nepovedlo. Může to být i tím, že jsme se za dobu soutěže rozloučili se 3 poradci, kteří nedokázali a nechtěli pochopit komplexnost finančního poradenství. Pánové, přeji vám dlouhodobou kariéru v oboru :) Nicméně bych chtěl poděkovat i svému týmu! Máme poradce, kteří nás opravdu táhli, a díky nim máme výsledek, jaký máme. Bez nich bychom byli někde jinde. Pevně věřím, že si všichni poradci uvědomují, PROČ je důležité pracovat s klientem komplexně. A týmu Lukáše přeji, aby si v letních měsících užil svou zaslouženou výhru 100 000 Kč!

tichacci_nohy

Pohledem Lukáše Ticháčka

Za sebe a svůj tým chci shrnout celkový průběh naší soutěže. Investice chápeme jako jednu z nejdůležitějších oblastí v současnosti. Zkušenost z terénu je taková, že klienti vědí o tom, jak je rezerva pro nenadálé situace důležitá. Jsou si vědomi i toho, že v důchodu, když nebudou mít rezervu, budou muset rapidně snížit svůj životní standard. Skutečnost je ale taková, že většina klientů s tím nic nedělá a peníze nechávají ležet na svých účtech, kde jim za to jejich banky nic nedávají. Pomocí úvodního školení od pana Saidla, kde jsme se učili, jak zbavit klienta strachu z investování, nám hodně pomohlo tuto bariéru v klientech prolomit. Potěšilo mě, jak se drtivá většina týmu semkla a šli jsme za jasným cílem, a to vyhrát! V průběhu soutěže jsme udělali několik sezení, kde jsme si předávali zkušenosti, a dokonce jsme si udělali i vnitřní soutěž, kde jsme si stanovili minimální hranici výkonu jednotlivce za kvartál. Ten, kdo tuto hranici nesplnil, se nebude podílet na výhře. S touto podmínkou souhlasil úplně celý tým. Díky pracovitosti týmu se nám podařilo zvítězit s obrovským rozdílem, což mě strašně těší. Nerad prohrávám, a tak jsem se snažil dát do této soutěže maximum. Do budoucna chceme posouvat investice dál, a proto nás čeká další školení, kde budeme porovnávat investiční partnery. Chci celému svému investičnímu týmu poděkovat za odhodlání a nasazení:-)!

Jak hodnotí soutěž Petr Sázavský ml. (tým L. Ticháčka)

 V čem vidíte přínos vyhlášené investiční soutěže?

Mám soutěže rád, obzvlášť v tom, co umím. Motivujte mě to ještě k většímu úsilí. Je super dělat svoji práci a ještě moci porazit soupeře a stát v záři reflektorů jako vítěz :-)

Změnil se nějak za dobu trvání soutěže váš přístup k investičnímu poradenství?

Myslím, že ne. Stále jsem dělal jen svou práci jako předtím, jen možná s větším úsilím. Investice mě baví a vidím v nich největší potenciál ve finančním poradenství, proto se učím novým věcem stále, nehledě na soutěž.

Osobně jste v oblasti investičního poradenství velmi úspěšný. V čem  váš úspěch spočívá, v jakých dovednostech, znalostech? 

Překvapilo mě, že poradci stále dělají s klienty tak málo investic. Dnešní doba je přitom k tomu neobvykle přívětivá díky obecně nízkým úrokovým sazbám. Navíc poradci řeší s klienty často investiční životní pojištění, kde už samotný název vybízí k zahájení rozhovoru o investování. Podle mého stačí s každým, opravdu každým klientem o investování alespoň začít nenuceně mluvit. Vysvětlit jim možnosti investování, zbavit je strachu. Často to vzbudí u klienta zájem a pak už je mnohdy další iniciativa na jeho straně.

 A co podle vás stojí za výhrou vašeho týmu?

Vyhráli jsme, protože náš tým svědomitěji pracoval a víc soutěžil v pravém slova smyslu. Každopádně soutěž ukázala, jak velké máme v této oblasti rezervy. Inu, nevadí – pokud poradci nebudou dělat investice, aspoň zbyde víc této krásné práce pro mě :-)

tata_a_ja

Otec a syn Sázavští:-)

A soutěž očima Petra Sázavského st. (tým L. Ticháčka)

V čem pro vás investiční soutěž mezi týmy bratrů Ticháčků byla přínosná?

Jsem soutěživý, a proto jsem se této soutěže účastnil. Ověřil jsem si, že v porovnání s ostatními kolegy v SMS na tom nejsem v uzavírání investičních obchodů špatně.

Přinesla soutěž nějakou změnu ve vašem přístupu k investičnímu poradenství?

Nepřinesla. Myslím, že soutěže obecně vedou jen k tomu, že si porovnáváte svoje schopnosti s ostatními soutěžícími. Už do ní je třeba přijít připravený, a to nejen po odborné stránce, ale i zvítězit.

V oblasti investičního poradenství jste velmi úspěšný. Co je podle vás klíčové k tomu, aby finanční poradce dokázal nabídnout klientovi kvalitní a zasvěcené informace ohledně investování a tvorby finančních rezerv?

Češi jsou spořivý národ. K tomu, aby investovali, stačí získat alespoň základní znalosti v tomto oboru a hlavně sebrat odvahu a každému klientovi tuto formu spoření nabídnout. Dokončit potom úspěšně takový obchod je až překvapivě jednoduché.

 A jak hodnotíte výsledek?

Možná se naši soupeři účastnili této soutěže proto, že pro ně bylo důležité se zúčastnit. My jsme, ale do soutěže šli s jediným cílem – zvítězit.

 
Investiční souboj týmů bratří Ticháčků

 

Tým Lukáše Ticháčka      
Počet bodů                 
Tým Michala Ticháčka       
Počet bodů
Petr Sázavský ml. 92 070 Jan Svoboda 53 529
Petr Sázavský st. 45 854 Jiří Matějíčný 12 738
Martin Matějček 26 790 Tomáš Pinkas 12 198
Lukáš Ticháček 25 748 Marek Knejzlík 12 109
Tomáš Rous 24 523 Adam Kruťa 5 357
Filip Spura 19 658 Jan Gryga 4 476
Tereza Suchomelová 16 370 Tomáš Říha 2 635
David Příkazský 13 742 Jakub Pochylý 2 071
Antonín Přehnal 11 219 Michaela Kramolišová 1 976
Tomáš Kužela 7 095 Jan Chytil 264
Radek Mikuš 5 271 Patrik Indra 0
Libor Majer 3 528 Vladimír Kašpar 0
Robin Vitásek 2 573 Tomáš Kůra 0
Ladislav Bradna 0 Leoš Ptáček 0
Michal Večeřa 0 Michal Ticháček 0
Celkem 294 441   Celkem 107 353

.

graf ticháčci

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.