Co potřebují naše nové webové stránky?

V byznysu odjakživa platí, že nestačí být jen dobrý. Aby váš byznys fungoval, musíte se postarat o to, aby se o vašich kvalitách dozvěděli hlavně vaši potenciální zákazníci a spolupracovníci.

Pravda je, že v Esemesce nechceme investovat do finančně náročných reklamních kampaní, protože raději tyto peníze věnujeme na podporu kvality poradenství, ať už formou vyšších odměn pro poradce, nebo tvorbou podpůrných programů. Tím ale logicky dochází k tomu, že jsme méně viditelní jak pro potencionální klienty, tak i poradce, kteří hledají nové uplatnění ve firmách, v nichž mohou poskytovat kvalitnější a lépe oceněné služby. Takovéto poradce v současných podmínkách uloví převážně malé firmy zastřešené pooly. Často je zakládají manažeři stejné krevní skupiny, jakou mají ti, před nimiž tito poradci uprchli. Výhoda firmiček bez historie spočívá v tom, že mohou cokoliv o sobě tvrdit a slíbit, aniž by podstupovali riziko brzkého odhalení pravdy.

web_1
web_2

V dnešní době je velmi obtížné poznat lháře, když se vyjadřuje stejně jako ten, kdo mluví pravdu

Proto jsme se rozhodli, že náš web bude jiný. Jednak jsme se soustředili na to, aby návštěvník našich stránek rychle našel to, co hledá, a nebyl obtěžován pro něj zbytečnými informacemi. Z tohoto důvodu jsme uživatele stránek rozdělili do pěti skupin – klient, poradce nováček, zkušený poradce, manažer a média.

Dále jsme jej oprostili od nic neříkajících frází, které si obvykle můžete přečíst na stránkách konkurence. Místo toho v nich najdete fakta, formuláře a nástroje. Např. na stránkách určených klientům se může návštěvník pod položkou menu „Klient v bavlnce“ dozvědět, co všechno měl pro něj udělat poradce, který jej nedávno navštívil. Předpokládáme totiž, že je budou naše stránky nejvíce zajímat, když za vámi zavřou dveře. Pokud jste např. klientovi nenabídli zpracování tzv. diagnostiky osobních financí s pomocí našeho unikátního programu Galaxy, může to v něm vyvolat pochybnosti, zdali se setkali s tím pravým poradcem. Klient si může rovněž pod položkou menu „O Esemesce“ prostudovat etický kodex, jímž je povinen se každý náš poradce řídit. Pokud nám bude chtít klient cokoliv sdělit, může tak učinit prostřednictvím formuláře, který je umístěn na každé stránce. Kromě toho naše stránky mohou jak klientovi, tak i poradci posloužit jako učebnice, protože pod položkou menu „Naše služby“ jsou umístěny nejdůležitější informace o pojištění a investování, které by měl finančně gramotný člověk znát. Na základě těchto informací nebude pro klienta problém odlišit kvalitního poradce od toho, kdo na něm chtěl pouze zbohatnout. I když z množství prezentovaných informací by bylo možné sestavit knihu, web působí subtilně, protože nadpisy a informace pod nimi jsou uspořádány do stromové struktury a zobrazí se pouze v případě zájmu návštěvníka stránky.

Každá kategorie nabízených služeb je uvozena otázkou „Proč si vybrat právě nás?“. Bod za bodem je v odpovědích podrobně popsáno, co učíme naše poradce v SMS Akademii. Jestli je pravda to, co na stránkách o vás – poradcích tvrdíme, záleží jen na vás. Každý, kdo u klienta odvádí nekvalitní práci v rozporu s uvedenými pravidly na těchto stránkách, činí z nás ze všech v očích klienta lháře a z Esemesky nedůvěryhodnou společnost. Za naši svobodu, která je základním principem SMS, v tomto případě platíme vysokou daň, a ne každý z nás si to uvědomujeme.

Chceme být maximálně otevření, a proto jsme na všechny uživatelské stránky umístili položku menu „Otázky a odpovědi“, v nichž se nevyhýbáme i těm nejchoulostivějším dotazům. Nebojíme se sebereflexe. Mnohé z toho, co se o nás říká a co nikdo z nás rád neslyší, je totiž pravda, ať se nám to líbí, nebo ne.

Pro zájemce o práci, kteří nemají zkušenosti v oboru finančního poradenství, jsme stránky oprostili od všech zbytečných detailů. Místo toho pod položkou menu „Budování kariéry“ najdou odpověď, zdali má obor finančního poradenství perspektivu. Dozvědí se také, jaké musí mít předpoklady k tomu, aby mohli povolání finančního poradce trvale s chutí vykonávat a jak bude probíhat nastartování spolupráce s naší firmou. Pod položkou menu „Vzdělávání“ získají podrobné informace o tzv. Abecedách, které budou povinni absolvovat, aby mohli začít klientům poskytovat služby.

Na stránkách určených zkušeným poradcům a manažerům jsme se doslova svlékli donaha

Prozradili jsme totiž na nich naše kompletní know-how. Šéfové konkurenčních firem obvykle nevěří svým očím, když se na našich stránkách mohou do nejmenších detailů seznámit s kariérním řádem, provizním systémem, poskytováním benefitů, a myslí si, že jsme se zbláznili. Oni takovéto informace považují za přísně důvěrné a pečlivě je ochraňují nejen před veřejností, ale i vlastními lidmi. Otázkou tedy je, proč jsme se rozhodli takhle veřejně obnažit. Odpověď je jednoduchá a podle nás logická.

Uvědomili jsme si, že nás žádná firma nebude chtít kopírovat, protože by se její majitelé museli nejprve vzdát ve prospěch poradců části zisků a také by museli do jejich kapes přesměrovat peníze, které odevzdávají reklamním agenturám. Nejsem si jistý, jestli to víte, ale majitelé Esemesky si vyplácejí dividendu pouze z 8 % provizního obratu, a to až po odečtení uhrazených závazků z rezervního fondu, který se tvoří na úkor jejich odměn. Navíc, díky pokročilým technologiím umíme ve srovnání s konkurencí zabezpečit mnohem levněji a efektivněji administrativní, servisní činnosti, vzdělávání a firemní rozvoj. Tak se ptám, proč bychom měli před ostatními cokoliv skrývat?

web_3

Skutečným unikátem této části stránek jsou však vestavěné kalkulátory pro výpočet provizí a našeho stabilizačního účtu. Pro poradce z konkurenčních firem může být velkým překvapením, že si s pomocí kalkulátoru na našich webových stránkách mohou vypočíst i svůj pravděpodobný výdělek za 10 či 20 let působení v SMS. Na rozdíl od většiny firem tvořících naši konkurenci vyplácíme poradcům podle jednotného vzorce veškeré provize, tj. včetně tzv. následných (pečovatelských) provizí.

Pokud např. náš poradce sjednává měsíčně životní pojištění v objemu ročního pojistného v součtu 48 tis. Kč, majetkové pojistky 10 tis. Kč, pojištění aut 10 tis. Kč, hypotéky v objemu 2 mil. Kč a podílové fondy (Conseq Activ Invest) v součtu vstupních poplatků 30 tis. Kč, je u nás zařazen na pozici Samostatný poradce (1,33) a jeho získatelská provize činí 85 522 Kč/měs. Podaří-li se mu dosáhnout toho, aby jeho klienti nerušili pojistky, a nezačnou-li čerpat prostředky ze svých investičních účtů, díky tzv. následným provizím jeho příjem každoročně poroste a v uvedeném případě se po 20 letech téměř zdvojnásobí.

Neméně zajímavá může být pro manažery z konkurenčních firem naše manažerská provizní kalkulačka. S její pomocí si lze sestavit poradenský tým s libovolným počtem poradců i podřízených manažerů a zjistit nejen to, na jakou manažerskou pozici byste byli při této výkonnosti u nás zařazeni, jakou celkovou provizi (včetně meziprovize) byste pobírali, ale zároveň kolik bychom vám přispívali na úhradu nájmu kanceláře a s tím spojených služeb. Pokud dotyčného zajímají podmínky pro jeho zařazení do pozice, může si je rovněž na našem webu prostudovat pod položkou menu „Kariéra a odměňování“.

Zlatým hřebem internetových kalkulátorů je však naše kalkulačka stabilizačního účtu, která umožňuje podívat se pod pokličku všech typů rezervních či zádržných fondů našich konkurentů. Řekněme, že poradce trvale vydělává 50 tis. Kč/měs. a má 15% podíl záporných odměn (storen) vůči kladným odměnám za zprostředkování všech produktů bez výjimky. Otázka zní: jakou částku z jeho provizí v průběhu 5 let zadrží firma, v níž působí?

V následující tabulce jsou s pomocí naší kalkulačky stabilizačního účtu nasimulovány zádržné systémy našich největších (nejmenovaných) konkurentů.

web_4

Z výsledků uvedených v tabulce je patrné, že v pětiletém období tyto firmy zadržují poradcům z provizí řádově o stovky tisíc korun více, než je tomu v SMS. Otázkou je, jestli si poradci působící v těchto firmách uvědomují, o kolik peněz je jejich firmy bezdůvodně připravují. Většinou totiž, na rozdíl od SMS, po ukončení spolupráce nemají na zadržené provize nárok. Soudě podle reakcí mnohých z nich, zdá se, že jim to příliš nevadí.

Někdy si připadám, jako bych načapal zloděje přitom, když strká někomu ruku do tašky. Křičím na jeho oběť, aby si dala na něj pozor, ale ta nereaguje. Místo poděkování se na mě dívá tupým pohledem, jako bych tím zlodějem měl být já. Znáte ten pocit, když zloděj začne křičet „chyťte zloděje“ a v tu ránu se všechny zraky upřou na vás? Přesně tak si mnohdy připadám, když čtu články ambiciózních majitelů konkurenčních firem snažící se v nich odůvodnit z pohledu slušného člověka neodůvodnitelné sebeobohacování.

Stejně, jak je tomu na stránkách určených pro finančním poradenstvím nepolíbené uchazeče o práci, i na těchto stránkách se zkušení poradci a manažeři mohou podrobně seznámit se systémem benefitů a naší rozsáhle strukturovanou Akademií.

Bez vaší pomoci to nepůjde

Předně musím zdůraznit, že jsme si v SMS před časem dali nesnadný úkol přilákat na náš internetový magazín Esemeska.eu a nové webové stránky každého poradce v České republice, který se pohybuje v prostředí internetu. Jde nám hlavně o to, aby se s námi seznámil a při rozhodování o výměně firmy nás zařadil mezi kandidáty. Nemáme ovšem zájem o všechny poradce. Pouze o ty, kteří sdílí naše hodnoty. Nové webové stránky společně s naším internetovým magazínem ve skutečnosti sehrávají roli filtrů, jejichž hlavním úkolem je obrazně řečeno oddělit zrno od plev. Podobně jako recidivista obvykle nečte bibli, předpokládám, že se naše webové stránky nebudou dobře číst těm, kteří poradenství považují jen za nástroj rychlého zbohatnutí. Takovýmto poradcům se asi Esemeska nebude líbit a stejně tak ani oni nám.

Ani nejkvalitnější webové stránky samy o sobě nedokáží zabezpečit, aby je někdo navštívil. V současné době lidé na internetu hledají informace téměř výhradně s pomocí vyhledávačů. Naše stránky mají v tomto směru oproti webům konkurence nevýhodu, protože jsou nové a prozatím zanořené díky malému počtu zobrazení. Z výše uvedených důvodů nechceme utrácet peníze za nákladné kampaně k jejich propagaci. Tento problém lze vyřešit i jiným způsobem. Stačí, když začnete naše stránky častěji navštěvovat a pozvete na ně i své známé.

Druhou cestou, jak přilákat na naše stránky poradce a manažery konkurenčních firem je využít k tomu síťové komunikační nástroje. Ani poměrně vysoká oblíbenost naší facebookové stránky však nestačí k tomu, aby se o nás dozvěděli všichni poradci z konkurence. Aby se informace o Esemesce šířily, je zapotřebí, abyste tzv. posty naší facebookové stránky v maximální míře lajkovali a sdíleli. Pomůžete tím jednak SMS vynořit se do viditelné zóny, ale hlavně sami sobě, protože webové stránky by měly podtrhnout kvalitu vaší práce.

Problém mnohdy není v tom, o čem hovoříme, ale jak o tom hovoříme

web_5

Neméně důležité je, jak se o SMS ve svém okolí a před poradci jiných firem vyjadřujeme. Položme si otázku: jaký má smysl, aby si majitelé Esemesky odepírali odměny, na které jsou běžně zvyklí šéfové konkurenčních firem naší velikosti, když málokdo věří, že tomu tak ve skutečnosti je? Stejně tak se mi zdá biblicky řečeno „házením perel sviním“ platit poradcům vyšší provize a poskytovat jim vysoké benefity či špičkový servis, když si toho nejsou vědomi a chovají se stejně, jako by od firmy dostávali totéž, co poradcům poskytuje konkurence. Největším problémem Esemesky se zdá být to, že se tyto vymoženosti staly pro mnohé z nás takovou samozřejmostí, že je neprezentujeme s nadšením. A proto to vypadá, jako bychom si je vymýšleli. Když své ženě muž každý den přinese kytku, stane se postupně tento rituál samozřejmostí a problém vyvstane tehdy, když někdy přijde domů bez ní. V té chvíli si zřejmě málokterá žena uvědomí, že většina manželek od svého muže kytky nedostává. Podobně si naši manažeři a poradci neuvědomují, co všechno jim naše firma poskytuje, o čem se jiným v konkurenčních společnostech může nechat jenom zdát. Skutečnost, že o SMS na veřejnosti poměrně málo hovoříme, vytváří dojem, že zájemcům o spolupráci nemáme co nabídnout. O tom, že pravý opak je pravdou, vás může přesvědčit 20 důvodů pro poradce a 16 pro manažery „proč přestoupit k nám“ uvedených na našich webových stránkách.

Souhrnně řečeno, naše nové webové stránky, mají-li plnit svůj účel, potřebují vás!

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.