Náš Admin je sexy a umí počítat kariéru

V minulém čísle našeho časopisu jsme si oprášili vědomosti o tom, jak mít přehled o své produkci, provizích, fakturovaných částkách, a mít tak pořádek v číslech. Pro každého poradce je však neméně důležité vědět, jak si aktuálně stojí na kariérním žebříčku v rámci SMS. Bylo tedy jen otázkou času, než jsme data z cloudu využili k tomu, aby naši poradci měli k dispozici ucelený přehled o svém výkonu. Veškeré informace o stavu vaší produkce z hlediska kariérního postavení, o bonusech či nesplněných podmínkách, zkrátka o tom, jak se vám daří vaši kariéru budovat, vám nyní Admin dokáže naservírovat jako na talíři ☺.

admin_sexy_pocita_karieru_ru3
Moje kariéra

Nová záložka s názvem Moje kariéra zobrazuje kariérní pozici v aktuálním čtvrtletí a její procentuální plnění. Data se aktualizují každý pracovní den.

Axxx informuje poradce o jeho aktuální kariérní pozici. Tip: pro zobrazení nápovědy najeďte kurzorem na údaj.

admin_sexy_pocita_karieru_01xxx % se aktualizuje každý pracovní den a ukazuje aktuální procentuální plnění předepsané produkce pro udržení stávající kariérní pozice. Výpočet vychází z nahrané produkce v Adminu, předepsané produkce pro daný kariérní stupeň a počtu dnů, které uběhly od začátku čtvrtletí. Můžete tak průběžně sledovat, jak si v daném čtvrtletí stojíte, zda náhodou není vaše pozice ohrožena nebo třeba jakou máte šanci na postup v Kariéře.

Příklad:  Předepsaná produkce pro A133 – min. 55 001 b.; od začátku aktuálně zobrazovaného čtvrtletí uběhlo 30 dnů (čtvrtletí má 90 dnů); v Adminu je nahraná produkce v součtu (vlastní + přivedených) – 19 435 b.; aktuální procentuální plnění se vypočte: 19 435 / (55 001 / 90 x 30) x 100 = 106 %

Tip: pro zobrazení nápovědy najeďte kurzorem na údaj.

Z obrázku je patrné, že hodnota vyjádřená v procentech může být ve dvou barvách. Určitě si domyslíte, co která barva znamená☺.

Detailní přehled v barvách

Po kliknutí na řádek s procenty jste přesměrováni na stránku s detailním přehledem produkce pro vaši kariéru. Informace o aktuálním stavu kariéry, vašich bonusech nebo naopak o nesplněných podmínkách pro udržení pozice jsou barevně rozlišeny.

Tip: V rozklikávacím menu v horní části přehledu si můžete volit jednotlivá období a zobrazit si přehled produkce v konkrétním čtvrtletí.

Modrá barva: zobrazuje se pozice ve zvoleném čtvrtletí a její procentuální splnění nebo plnění ke dni zobrazení a kolik bodů chybělo nebo chybí k postupu.

Zelená barva: naleznete zde bonusy, jako jsou garantovaná pozice, specialista (hypoteční, majetkový, investiční) nebo tzv. nastřelená pozice při přechodu od konkurence.

Červená barva: zde jsou zobrazeny nesplněné podmínky, např. vysoké průměrné storno nebo nesplněná certifikace.

Grafy a zase grafy

admin_sexy_pocita_karieru_02Na stejné stránce naleznete grafické přehledy s informacemi o vlastním výkonu nebo o výkonech kolegů, které jste přivedli, a to v přepočtu na body.

Grafický přehled je rozdělen na dvě části:

V koláčovém grafu jsou zaznamenány vaše vlastní výkony a výkony vámi přivedených kolegů. Informace se zobrazují v procentech podle barevné legendy. Pro zobrazení konkrétní bodové produkce stačí jen najet myší na některý z dílků koláče.

Druhý graf je sloupcový a značí postupy a pády v jednotlivých kariérních čtvrtletích. Červená linka vyznačuje průměrné čtvrtletní storno. Opět stačí myší najet na jednotlivé sloupce a zobrazí se přesný počet získaných bodů.

Tip: Sloupcový graf si můžete přizpůsobit dle potřeby. Průměrné storno a pozici je možné zobrazit zvlášť, nebo dohromady.

admin_sexy_pocita_karieru_04Zpět k číslům

Detailní přehled ukončuje tabulka s informacemi o vlastní produkci v jednotlivých obdobích a přehled o produkci vámi přivedených kolegů.

Produkce v bodech je zde sečtena a je vypočítána průměrná produkce. V posledním sloupci pak vidíme průměrnou produkci v záchranném období. Jedná se o průměrnou měsíční produkci pouze v nejlepších čtyřech měsících za poslední dvě kalendářní čtvrtletí, vypočítanou podle vzorce: (produkce za poslední 2Q – produkce za 2nejslabší měsíce) /4.

V dalším pokračování našeho seriálu „Jsme technologickou jedničkou“ se zaměříme na manažerské přehledy a reporty.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.