Kariéra SMS aneb Notový zápis vašeho podnikání

Kariéra SMS se podobá notové osnově – je přehledná, jednoduchá a logická. Ale zároveň stejně jako hudební stupnice má pevně daná pravidla. Kariéra SMS je nastavena tak, aby podporovala poradenské i manažerské úrovně, zajišťovala efektivní řízení a na všech stupních nadstandardní provize. Kariéra SMS je melodická. Vynecháte-li však jednu notu, začne znít falešně.

Kariera sms 01

kariera_poziceZapsaná melodie, to jsou noty v notové osnově. Noty tvoří hudební stupnici, což je řada tónů uspořádaná podle určitých pravidel. Základní durovou stupnici, C dur, tvoří tóny c, d, e, f, g, a, h. Tuto stupnici lze zahrát na bílých klávesách klavíru.

Nadstandardní provize

nota_aNota „a“
jako akontace,
akumulace,
aerodynamika,
Admin…

Kariérní řád SMS pracuje s tzv. body. Jsou v nich vyjádřené všechny provize za zprostředkování jednotlivých produktů a jsou pro všechny stejné. Je velkou výhodou, že se provize nemění v závislosti na kariérních postupech a nikdo se je nemusí učit pořád znovu. Mění se pouze hodnota bodů v korunách a to v­ závislosti na pozici v kariérním žebříčku. Základní, nejnižší hodnotou jednoho bodu je 1 Kč a tato hodnota odpovídá přesně 42 % provizí, které SMS obdrží od partnerů (viz esemeska.eu 2/2015, článek SMS číslománie). Provize, na kterých v SMS začínají nováčci, jsou u většiny naší konkurence nedosažitelné!

Svobodná volba mezi samostatnou kariérou a kariérou manažera

nota_f_2Nota „f“ jako funkčnost, flexibilita, finance, fascinace, fakturace…

Na svobodě je společnost SMS založená, svoboda patří mezi naše klíčové hodnoty. To, zda se poradce SMS stane manažerem vlastní poradenské skupiny, závisí pouze na jeho vůli, píli a ambici a splnění 3 podmínek:

  1. Dosažení měsíční průměrné produkce alespoň 85 tis. bodů (hodnotí se čtvrtletně, tj. 3 x 85 tis. = 255 tis.) – splnění této podmínky je tzv. okamžikem rozhodnutí (poradce, který se v tento okamžik vydá manažerskou cestou, má nárok převést do své skupiny ty poradce, které do té doby pro společnost SMS získal; ten, jenž si i nadále zvolí samostatnou kariéru, může kdykoli své rozhodnutí změnit, tj. vrátit se na pozici, která v jeho kariéře předcházela Okamžiku rozhodnutí, a založit vlastní skupinu, ovšem už bez do té doby získaných poradců);
  2. Sestavení týmu minimálně o dvou členech s průměrnou čtvrtletní produkcí v hodnotě symbolických 120 tis. bodů. Avšak pozor, na jednoho člena skupiny lze započíst maximálně 65 % z této hodnoty, tj. 78 tis. bodů. Tito členové nového týmu musí mít zároveň re- gistraci ČNB minimálně pro zprostředkování pojištění (PPZ);
  3. Absolvování předepsaného vzdělávání pro adepty na manažera.

Nový manažer se pak těší ochraně po dobu prvních 6 měsíců, kdy manažerskou kariérou předepsaný provizní obrat za skupinu musí splnit až třetí čtvrtletí poté, co se manažerem stal. Jedinou jeho povinností v ochraně tak zůstává pouze předepsaná čtvrtletní produkce, kterou musí předložit členové jeho týmu.

Vyvážený systém kariérního postupu

nota_eNota „e“ jako efektivita, energie, ekonomika, emoce, ergonomie…

Samostatná kariéra

Poradci dle kariérního plánu postupují na vyšší pozice v závislosti na dosažené produkci v hodnoceném čtvrtletí. Ti, jež získají pro společnost nové poradce, mají produkci těchto započítanou pro účely vlastního kariérního postupu, ale pouze v první linii. Podmínkou postupu je taky absolvování tzv. certifikačního vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně. Udržení dosažené kariérní pozice je pak výrazně jednodušší, stačí dosáhnout předepsaného měsíčního výkonu jako průměr nejlepších 4 z posledních 6 měsíců.


Kariéra manažera obchodní skupiny

klavirManažeři dle kariérního plánu postupují na vyšší pozice v závislosti na dosažených výkonech. „Ředitelé“, tj. manažeři na dvou nejvyšších pozicích, musí mít ve skupině předepsaný počet podřízených manažerů (3 respektive 5), jsou hodnoceni pouze dle provizního obratu celé skupiny (tj. součtu všech vyplacených provizí a rozdílových provizí ve vlastní i v podřízených skupinách) a to jak za poslední skončené kalendářní čtvrtletí, tak zároveň za celou dobu působení v manažerské pozici.


Manažeři na nižších pozicích jsou hodnoceni dle těchto kritérií:

  1. Obdobně jako „ředitelé“ dle provizního obratu celé své skupiny za čtvrtletí i za celou dobu a zároveň
  2. Dle předložené produkce registrovaných poradců z vlastní skupiny; na jednoho poradce lze přitom započíst nejvýše 120 tis. bodů a zároveň ne více než 65 % předepsané produkce podřízených pro danou manažerskou pozici. Pozor, nelze započíst produkci poradců s vysokým průměrným stornem (podrobnosti viz Admin ‒ Kariérní řád).

Předepsaný provizní obrat pro udržení na pozici je ve všech případech výrazně nižší než pro postup a navíc ho lze dosáhnout jako průměr za posledních 6 měsíců. Odměnou manažera za vedení podřízených a za odpovědnost s tím spojenou je rozdílová provize. Tu lze definovat jako rozdíl mezi provizí podřízeného a provizi, která by náležela manažerovi, kdyby danou produkci sám sjednal. Může dosáhnout až 83 %, což je rozdíl mezi provizí poradce na nejnižším stupni a provizí Zemského ředitele. Hodnoceným obdobím u obou kariér je vždy kalendářní čtvrtletí.

Podpora stability poradenských týmů

nota_hNota „h“ jako hlavní hierarchická a historicky homogenní hodnota.

Každému manažerovi garantujeme stabilitu jeho skupiny! Chráníme tak jeho podnikání, investovaný čas, nápady … Je nepřípustné, aby manažer přišel o „svého“ poradce bez vlastního souhlasu s výjimkou situace, kdy dotyčný hrubým způsobem poruší pravidla definovaná ve Smlouvě o obchodním zastoupení. To pak může být důvodem odstoupení od smlouvy a ukončení spolupráce.

Garantovaná kariérní pozice

nota_gNota „g“ jako garance a gravitace neboli přitažlivost. 

Kariéra SMS garantuje nejlepším zachování dosažených kariérních stupňů. V tomto případě je rozhodující vlastní historická předložená produkce, tj. produkce, kterou poradce zprostředkoval za celou dobu spolupráce s SMS. Druhou nejnižší garantovanou pozici si lze zajistit už při produkci v hodnotě 1 mil. bodů a ti nejlepší ji dosáhnou už po roce spolupráce se společností. V polovině roku 2015 má garantovanou některou z pozic už více než 100 kolegyň a kolegů.

Speciální nabídka pro nováčky se zkušenostmi v oboru 

Nota „d“ jako důvěra, dynamika, dravost, důslednost…

Poradci či manažeři se zkušenostmi z oboru u nás mohou pokračovat ve své dosavadní kariéře. V Kariéře SMS budou zařazeni na pozici, která odpovídá jejich dosavadním výsledkům. Navíc dostanou půlroční čas na zapracování a sžití se s novým prostředím a deklarované výkony z předchozího působiště budou obhajovat teprve ve třetím čtvrtletí po příchodu do SMS.


Notový zápis Vašeho podnikání je celistvý a cílevědomý, je cool, je… jak základní nota „c“

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.