Personální rébus aneb Lidé přicházejí, odcházejí a zase se vracejí

Říká se, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš, ale osoby, které ze společnosti SMS odešly a pak se vrátily, toto tvrzení popírají. Po tom, v čem tkví kouzlo přitažlivosti SMSky, jsme pátrali v minirozhovorech s lidmi, kteří tuto situaci prožili, případně s těmi, kteří došli přímo od konkurence. Položili jsme jim čtyři všetečné otázky, k nimž se postavili otevřeně a zcela upřímně. Zodpovědně, s nadhledem a časovým odstupem zhodnotili své skoky tam a zpátky, případně odněkud k nám.

sviridenko_ru

Všem účastníkům, nikoli zájezdu, ale minirozhovoru, jsme položili totožné otázky:

1. Čím je pro Vás SMS přitažlivá?
2. Co Vám naopak v SMS chybí?
3. Co Vám chybělo v původní SMS, než jste odešel(a) ke konkurenci? A kvůli čemu jste se do SMS vrátil(a)?
4. Jak hodnotíte šance SMS do budoucna?


Aktéři v hlavních rolích:

Tomáš Rous, Pavel Sviridenko, Jana Vránová, Martin Velička


Martin Velička

IMG_36861. Už se z toho asi začíná stávat klišé, ale nemůžu odpovědět jinak. Jsem v SMSce rád, protože mi nikdo nepřikazuje, jakým způsobem mám pracovat, jak se mám oblékat, na které akce jít, či nejít, nebo kterého školení se zúčastnit. Osobně si neumím představit, že bych musel chodit na firemní mítinky a tam skandovat, jak jsme nejlepší… A taky výše provizí je dost přitažlivá.

2. Myslím, že by se měl začít důrazněji řešit problém „přepojišťování“ vlastních klientů mezi našimi obchodníky navzájem ve „stornoobdobí“. Částečně by se to vyřešilo například tak, že by původnímu získateli v tomto případě náležela celá nová provize. Taky jsem nebýval rád, že jsou u nás kanceláře ve stylu „každý pes, jiná ves“, avšak tento problém se již v současné době řeší.

3. Do jiné společnosti jsem odešel, protože moje tehdejší manažerka SMS, která mě vlastně naučila obchodovat a pomohla mi se orientovat v této branži, založila vlastní firmu, a já jsem v té době uvěřil, že bude stejně dobrá, nebo dokonce lepší než SMS. Po pár letech, když jsem se v nové firmě dostal na jednu z jejich nejvyšších pozic, jsem zjistil, že jejich jediný způsob vedení je chaos, a hlavně, že systém přerozdělování provizí a storen není ve skutečnosti takový, jaký nám byl předkládán. Proto jsem se rozhodl, ještě s několika dalšími spolupracovníky přejít zpět do SMS, která se mezitím stala dobře fungující a také stále známější a větší společností. Hodně mi v rozhodování také napomohl zemský ředitel Radim Pělucha.

4. Věřím v SMS a vidím ji jako velmi úspěšnou i v daleké budoucnosti.


Tomáš Rous

rous1. SMSka je pro mě přitažlivá svou filozofií. Líbí se mi její volnost. Člověk zde není vázán pravidly jako v jiných konkurenčních společnostech, kterými jsem prošel. Ať už jde o stejnokroj, či povinné motivační, tzv. „tleskající“, víkendové akce. Člověk zde opravdu může být sám sebou a nemusí se přetvařovat. Přijde mi, že v SMS si jsou lidé vědomi toho, že každý z nás je individuální a má své specifické požadavky a nároky, což pro mě osobně hodně znamená.

2. Možná si budu protiřečit, avšak někdy až přílišná volnost ze strany nadřízených manažerů, hlavně k nováčkům, způsobuje nevyčerpání veškerého jejich potenciálu.

3. „Původní“ SMS z mého pohledu nebylo co vyčítat. Byly to opravdové drobnosti a také má rozmazlenost a neúcta k manažerovi. Nechal jsem se však velmi lehce zlákat ke konkurenci pouhopouhými lacinými, velmi příjemně poslouchajícími se řečmi, které však s realitou neměly nic společného. Vrátil jsem se hlavně z důvodu zklamání se v konkurenci díky pouhým slibům. Důležitým faktorem bylo také, že v SMSce, když jsem měl nějaký problém nebo jen se mi něco zdálo nefungující, minimálně jsem o tom mohl debatovat s nadřízeným. V konkurenci tyto pro nás automatické věci nefungovaly, protože byl nastaven striktní režim a přes to nejel vlak.

4. Dle mého názoru, SMSka vždy měla a má velké šance na trhu. Každý z nás je si, doufám, vědom nadstandardních podmínek naší společnosti. Šance do budoucna vidím den ode dne větší, a to hlavně díky novému systému školení, který mi nyní dává smysl a návaznost. Rád bych vypíchnul školení Galaxy v praxi, kterým jsem čerstvě prošel a jsem z něj nadšený. Změnil jsem styl práce a ta mi nyní i dává větší smysl. Do budoucna bude odlišení se naší velkou výhodou a za to jsem velmi rád.


Pavel Sviridenko

sviridenko31. V první řadě jsou v SMS samozřejmě velice přitažlivé provize, které jsou již na nižších pozicích velice zajímavé. Mně osobně vyhovuje v SMS individuální přístup a určitá neformální atmosféra, která je více přátelská a uvolněná.

2. V konkurenční firmě jsme velice oceňovali analytické centrum, které nám pomáhalo vybrat vhodnou investiční variantu pro jednotlivé klienty. Analytici byli velmi zkušení profesionálové, kteří se orientovali v širokém spektru investic tuzemských i zahraničních. Navíc mělo Fincentrum propracované srovnání veškerých produktů jak životního, tak i neživotního pojištění a neustále se aktualizovalo.

3. Chyběl mi ucelený systém vzdělávání, který je ve Fincentru na velice dobré úrovni, a fakt, že se více zaměřovali na hypotéky a investice. Vrátil jsem se, protože SMSka se výrazně zlepšila a dohnala konkurenci.

4. Firma má jistě velký potenciál jakožto jedna z předních ve finančním poradenství na trhu. Do budoucna doufám, že bude stále ve střehu a bude se vyrovnávat s konkurencí, a přeji jí jen to nejlepší.


Jana Vránová

vranova_31. Návrat nebyl vůbec plánovaný, nastal zcela náhodou, protože jsem jako samostatný poradce pracující pod jinou společností začala hledat a využívat několik call center, mimo jiné i MR GIVEL, a takto jsem se v podstatě dostala zpět, protože mi byly nabídnuty určité podmínky pro využívání call centra, ovšem pouze jako pro pracovníka SMS. Trochu jsem váhala, ale moje nová manažerka, pod kterou jsem měla přejít, na mě velmi dobře zapůsobila, dále velký vliv mělo pochopitelně call centrum a velmi pěkné reprezentační prostory kanceláří v AZ Tower. Potřebovala jsem rovněž najít vnitřní motivaci k práci, tu jsem tady objevila v rámci týmu, tedy respektive mi s tímto problémem pomohla manažerka. Původní SMS se taky za dva roky, co jsem tam nebyla, dost změnila, co se týká různých doložek ve smlouvě, které se mi předtím vůbec nelíbily, byť jsem je podepsala. Změnil se i systém vzdělávaní, který se mi líbí a motivuje člověka k práci, nenechává poradce „zakrnět“. Fajn jsou různé soutěže a další. Ale to není prioritní.

2. Chybí, to není dobrá otázka. Nevím, co bych k ní měla říct. Co mi chybí, nijak nesouvisí se SMSkou. Jinak obecně v rámci finančního poradenství by se mi ,,líbilo“ zpřísnění, kdo může, či nemůže finanční poradenství vykonávat – mám na mysli zedníky, kuchaře atd., kteří jsou produkty určitých ,,akademií“ a kazí renomé zodpovědným poradcům. Jenže s tím asi SMS nic udělat nemůže, to je na jiných.

3. Z počátku pro mne byla práce v SMS velmi dobrá, v rámci tehdejšího týmu a také díky osobnosti manažerky motivující. Kdyby v té době náboroval jiný manažer, nikdy bych do SMS pracovat nešla, obecně vůbec do finančního poradenství. Postupně začalo přibývat nadměrné administrativy a neustále porady, jež se konaly dvakrát týdně a ve kterých se neřešilo nic konstruktivního, ještě ke všemu v týmu, kde nikdo z kolegů, mimo manažera a jednoho kolegy, neměl absolutně žádné výsledky. Toto mne v podstatě odradilo, demotivovalo. V té stejné době začaly být i problémy s call centrem, kdy jsme pravidelně museli zdůvodňovat kvalitu či nekvalitu schůzek atd. Řešilo se to dokonce telefonicky s klienty přímo na poradách. Tedy stručně řečeno, odcházela jsem docela otrávená. Porady o ničem, žádná motivace, vyhoření.

4. Podle mých zkušeností s jinými poradenskými firmami, o kterých bych se nerada zmiňovala, protože tam byly „sliby chyby“, jsou šance pro poradce, a tedy pro celou firmu, dobré. SMS má na vše systém vzdělávání, vlastní program pro poradce (mám na mysli Galaxy). Obecně si myslím, že prognózy pro šance v oblasti
finančního poradenství jsou velmi dobré, jen by to chtělo finančně gramotnější obyvatelstvo.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.