15 kroků Esemesky

12. květen… Co byste řekli, je to významný den? To si pište! Posuďte sami: v tento den v roce 1743 byla císařovna Marie Terezie korunována českou královnou, v roce 1820 se narodil zakladatel novodobého českého malířství Josef Mánes, roku 1926 byl mezinárodním týmem poprvé prokazatelně dosažen severní pól… Ale hlavně a především, v tento den vznikla Esemeska:-)

15KrokuF_E

12. května 2001 zprostředkovali zástupci SMS první smlouvy, první finanční produkty. Letos tedy slavíme 15 let. Je to věk, kdy se děti stávají svéprávnými a dostávají občanky. Dovolím si tvrdit, že Esemeska taky dostala virtuální občanku. Nikoli z rukou obecního úředníka, ale od svých klientů. Je nám 15 a to je mnohem víc, než má drtivá většina naší konkurence. Máme tedy být na co hrdí. A že jsme do 16. roku vpluli se vztyčenou hlavou a v nejlepší kondici, za to patří dík všem esemesákům – poradcům, manažerům, zaměstnancům… Začátek roku 2016 je ve znaku našich historicky nejlepších výsledků!

krok 01

Příběh společnosti s IČ 25381512 začal mnohem dříve než v roce 2001. 26. září 1997 vznikla obchodní společnost METAL – ECO, a.s., jejímž spoluzakladatelem byl Mirek Molin – dnešní akcionář Esemesky. Teprve však vstupem dalších akcionářů, změnou oboru činnosti a přejmenováním vznikla dnešní SMS, jak ji známe.

krok 02

V březnu 2001 do společnosti vstupují noví akcionáři – Zbyškové Bartulec a Kawulok a Lumír Wolter. Z původních vlastníků zůstal Mirek Molin. Začal se rozjíždět nový projekt – poradenská společnost. Byla to doba absolutní nadvlády České pojišťovny, doba, kdy přímé investování znal málokdo a hypoteční trh byl v plenkách. Nový život společnosti začal ve skromných kancelářích v podnájmu v administrativní budově Válcoven plechu Frýdek-Místek. První back office. Jejím prvním šéfem a zároveň jediným členem byla Táňa Pravdová. Ve firmě pracuje dodnes. Táňo, díky :-)

krok 03

Začínáme! 12. 5. 2001 jsou první zprostředkované smlouvy na stole. To už nás bylo 30 esemesáků. Dodnes jsou s námi například Radim Pělucha, dnes spolumajitel a zemský ředitel, Martin Velička, dnes taktéž zemský, Marta Sikorová a Irena Worková, které po celou dobu hájí naše barvy v jablunkovské kanceláři. V červnu 2001 byl v obchodním rejstříku konečně zapsán název SMS pojišťovací služby a nové třinecké sídlo. Na konci roku jsme dosáhli měsíčního provizního obratu 0,5 mil Kč.

krok 04

V roce 2005 začíná platit zák. 38/2004 Sb., který zásadním způsobem reguluje zprostředkování pojištění. Do poloviny roku úspěšně registrujeme všechny esemesáky u ČNB jako podřízené pojišťovací zprostředkovatele, Esemeska splňuje zákonné podmínky pro registraci jako pojišťovací agent a pojišťovací makléř.

 

krok 05

Září 2005: Stěhujeme back office na novou adresu, kde sídlíme dodnes. Esemeska má bez dvou stovku poradců a náš měsíční provizní obrat poprvé zdolal hranici 2 mil. Kč. Ke konci roku odešel s velkou skupinou poradců jeden ze zakladatelů, Zbyšek Bartulec, a založil svou vlastní společnost Finanční servis, s.r.o.

krok 06

1. 4. 2006 zavádíme kariérní řád v podobě, jak ho známe dnes, a byť k jeho úpravám v posledním desetiletí došlo několikrát, vždy se jednalo o pouhé dílčí nebo kosmetické změny. Po zmiňovaném rozdělení SMS máme jen 79 poradců a měsíční obrat pouhých 1,7 mil. Kč.

krok 07

10. 6. 2006 startuje Admin. Ve své první podobě obsahoval toliko aktuality a software partnerů, dnes namátkou: přehledy produkce i fakturace, evidence storen, intervencí a vratek, distribuci provizních příloh, systém vzdělávání, evidenci prémií a srážek, pro manažery přehledy o jejich týmu i přehled o kancelářích… Jeho hlavním vývojářem je po celou dobu Petr Volný.

krok 08

12. 2. 2007 je v obchodním rejstříku zapsán pozměněný název společnosti. Pořád jsme Esemeskou, ale teď už s novou příponou: SMS finanční poradenství. Dáváme tak ve známost, že naší ambicí je poskytovat klientům univerzální služby, nejen pojišťovací. Obratově jsme v tu dobu už z nejhoršího venku – Esemeska má 116 lidí a měsíční provizní obrat 3,8 mil. Kč.

krok 09

Rok 2008 je rokem firemní klientely. Je to pro nás nové, s firemními zákazníky se teprve učíme pracovat. Vše díky Aleši Vavrečkovi – novému členu Esemesky. Aleš k dnešnímu dni vyškolil už desítky firemních specialistů. Ti pod jeho vedením získali sebevědomí a naučili se nabídnout své služby jak vedoucím pracovníkům velkých firem, tak i jejich zaměstnancům.

krok 10

Rok 2009 je rokem našeho velkého technologického skoku. Stali jsme se on-line. Co si pod tím představit? Elektronické poradenství – žádné papíry a ruční psaní, jen notebook, přenosná tiskárna a cédéčko s pojistnými podmínkami. Hned v následujícím roce jsme byli v elektronickém sjednávání nejlepší na trhu a důkazem budiž mnohá ocenění od našich partnerů. Nikdo z naší konkurence se nám v této oblasti nevyrovná dodnes! V současnosti sjednáváme elektronicky 98 % smluv! Na konci roku 2009 jsme měli přes 600 poradců a měsíční provizní obrat 16 mil. Kč.

krok 11

Rok 2011 je ve znamení vzdělávání. Vzniká současná podoba SMS Akademie a v červnu představujeme první verzi našeho poradenského softwaru, který jsme nazvali Galaxy a jehož autorem je František Saidl. Ano, našli jsme svůj bod G :-) Téhož roku, konkrétně 1. září, slavnostně otevíráme výstavní kanceláře v Praze. Investovaných 3,5 mil. Kč do moderního designu a 23. patro tehdejší nejvyšší budovy Česka jim nesporně přidává na prestiži. Však je to taky naše budoucí sídlo. Do nových prostor jsme šli s novým moderním logem, které používáme dodnes.

krok 12

Do roku 2012 se datuje začátek spolupráce Esemesky s neziskovou organizací Celé Česko čte dětem®. S postupným zaváděním našeho poradenského modelu Galaxy do praxe se sami začínáme měnit. Nadále se chceme prezentovat jako společnost zaměřená na podporu gramotnosti a aktivního přístupu k životu – nejsme ovce:-) Podpora projektu CČČD byla tedy logickou volbou. Postupně jsme byli finančním a hlavním finančním partnerem, od roku 2015 jsme generálním partnerem Celé Česko čte dětem®.

krok 13

3. března 2014 slavnostně otevíráme brněnské regionální centrum v nové nejvyšší budově Česka – AZ TOWER; do vybudování nových moderních kanceláři s nezaměnitelným designem jsme investovali 2 mil. Kč. Ještě v létě téhož roku začíná rozsáhlá rekonstrukce frýdecko-místeckého back office s rozpočtem 2,5 mil. Kč a i v tomto případě se zaměřujeme na prestiž a originalitu. V červenci vyšlo první číslo našeho čtvrtletníku s příznačným názvem Esemeska.eu.

krok 14V červnu zasedá valná hromada společnosti, která přijímá dvě zásadní rozhodnutí: mění sídlo Esemesky a mění strukturu jejích řídicích orgánů. Od této chvíle máme sídlo v Praze – už přece dávno máme celorepublikovou působnost a společnost nově řídí statutární ředitel namísto trojčlenného představenstva. Obě změny jsou 7. 8. 2014 zapsány do obchodního rejstříku. Máme 877 lidí a měsíční provizní obrat 25 mil. Kč.

krok 15

12. května 2016 Esemeska dosáhla 15 let, je svéprávná a v dobré kondici. Má 85 manažerů, z toho 5 zemských (už vzpomínané Radima Pěluchu a Martina Veličku a dále Jana Měšťánka, Roberta Gižu a bratry Michala a Lukáše Ticháčky) a 3 regionální ředitele (Andreu Odehnalovou, Jiřího Kroužila a Daniela Kleina), přes 700 poradců a rekordní měsíční provizní obrat 38 mil. Kč!

A jaké budou 16., 17., 18. a další a další zastavení? Nechejme se překvapit. Jsme už svéprávní a dospělost se blíží. Myslím, že teprve teď začínáme :-)

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.