7 smrtelných hříchů SMS

Když jsem se před nedávnem zeptal Zbyška Kawuloka, čím to je, že se SMS podařilo z malé garážové firmy vyrůst v jednu z největších společností v ČR, chvíli přemýšlel a pak řekl: „Já ani nevím. Asi proto, že jako majitelé nejsme nenasytní, neokrádáme, nelžeme a jednáme fér. Chováme se prostě normálně. Jsme úspěšní zřejmě z toho důvodu, že zdaleka ne všichni se takto chovají.“

2015-2-7hrichu_jeden

Motto: SMS – taková nenormálně normální firma

Myslím, že toto je nejvýstižnější definice. Úspěšnost SMS spočívá v tom, že vytváříme prostředí pro normální lidi. A normální pro nás znamená, že mají schopnost samostatně myslet a cení si hodnot, jako jsou svoboda, otevřenost, pravdomluvnost a serióznost. A také to, že k tomu, aby pracovali, nepotřebují drába nebo motivátora, který jim „nafoukne“ hlavu. Takoví lidé se u nás cítí dobře a jsou dlouhodobě výkonní, aniž bychom na ně vyvíjeli jakýkoliv nátlak. Není náhodou, že k nám nachází cestu řada umělců, sportovců a kreativních osobností se schopností sebedisciplíny. A tyto osobnosti se spolupodílejí na utváření filosofie SMS, která je zásadně odlišná od konkurence.

Na první stránce naší náborové brožury je vložen list, na němž je uvedeno 7 smrtelných hříchů SMS. Pojďme se společně zamyslet nad tím, co v SMS považujeme za smrtelný hřích, po jehož spáchání se budete u nás cítit provinile?


1. Když se budete chovat jako ovce

2015-2-7hrichu_ovceChceme, aby naši poradci byli osobnostmi, které mají vlastní názory a jsou schopny sami sebe řídit. Na rozdíl od konkurence, manažerům a ani poradcům neříkáme, co mají, či nemají dělat. Snažíme se jim pouze poskytnout co nejširší nabídku produktů, kvalitní servis a veškeré dostupné nástroje a informace k tomu, aby se mohli kompetentně rozhodovat. Mohou se vzdělávat a vybírat si z široké nabídky školení našich profesionálních lektorů, ale nemusí, pokud se chtějí vzdělávat jiným způsobem. Výjimku tvoří pouze některá klíčová školení, bez nichž bychom nedokázali garantovat kvalitu poradenství.

Někteří naši partneři jsou překvapeni tím, že odmítáme preferovat jejich produkty před produkty konkurence, když nám za to nabízejí vyšší provize či bonusy. Prý to všichni dělají, i když se na veřejnosti tváří jako nezávislé poradenské firmy.

Na druhé straně, ovce se dají vést a zaškolíte je také snadněji. Můžete jim cokoliv nařídit a ony to udělají. My však tuto výhodu nemáme. S manažery a poradci komunikujeme tak, aby ve vlastním zájmu pochopili, co by měli pro svůj úspěch dobrovolně udělat. Navíc, naše nabídky pro ně musí být atraktivní, a o to je to pro nás náročnější.

SMS je svět mnoha světů. Protože jsme svobodnou společností, záleží hlavně na manažerovi, jaké si vybere poradce a jakými nástroji je bude vést. Pozitivní skutečností je, že manažeři, kteří u nás chtějí vést ovce, se u nás dobře necítí, a proto nás záhy opouštějí.


2. Když budete potlačovat zdravý rozum

2015-2-7hrichu_rozumJedna z našich základních hodnot je: „Ctíme pravidla, ale používáme rozum.“

Naši konkurenti mnohdy nutí své poradce u klientů uplatňovat metody, které už v praxi nefungují, nebo je zatěžují nesmyslnou administrativou. Jejich školitelé, většinou manažeři, se nechtějí vzdát toho, co je dovedlo k úspěchu. V tom se zásadně odlišujeme, protože naše metodika jednání s klientem a tvorby finančních plánů je přizpůsobena nejen aktuálním potřebám klientů, ale zejména jejich představě o tom, jak má být s nimi jednáno.


3 klíčové hodnoty SMS:
 1. Svoboda je nejvyšší hodnotou SMS
 2. Na nic si nehrajeme
 3. Ctíme pravidla, ale používáme rozum

Na jedné z porad odborných garantů nám Zbyšek Kawulok řekl: „Uvědomte si, že manažeři a jejich poradci jsou našimi klienty a my musíme udělat vše proto, abychom se co nejlépe přizpůsobili jejich potřebám. Když se nám to nepodaří a oni od nás odejdou, nebudeme tady ani my.“ Myslím, že toto charakterizuje náš přístup.


3. Když budete tleskat prázdným frázím

2015-2-7hrichu_potleskSnad nejviditelnějším rozdílem mezi naší a konkurenčními společnostmi je to, že se vyhýbáme nic neříkajícím frázím. Pro nás jsou marketingová hesla konkurence bublinami, které zákonitě jednou splasknou, protože nemají nic společného s realitou. Místo prázdných frází za nás hovoří fakta. Věříme, že z dlouhodobé perspektivy je náš přístup seriózní, neokázalé a méně nákladné propagace efektivnější strategií. Ne jinak je tomu i na poradách, školeních a různých akcích. Za prázdné fráze u nás nikdo nesklízí ovace. Zesměšní se tím před ostatními. Naši poradci spíš ocení, když se dozví celou pravdu bez servítků, byť to může u některých z nich vyvolat dočasné snížení motivace.

Občas se setkávám s tím, že noví poradci po příchodu z „průtokových ohřívačů“ konkurence vyjadřují zklamání nad tím, že na našich poradách nejsou motivační roztleskávačky, jak tomu bylo ve firmách, v nichž působili. Naštěstí většinou brzy pochopí naši filosofii, a tím i důvod, proč tomu tak je.


4. Když si budete hýčkat „svou“ pravdu

2015-2-7hrichu_hyckani_pravdyNašim nástrojem pokroku je ODVAHA ZPOCHYBŇOVAT to, co v jiných firmách považují za nezpochybnitelné. Na poradách bouráme „firemní mýty,“ které naši společnost vynesly nahoru, a tím se posouváme dál. Každý má právo být kritický k tomu, co děláme, a navrhovat nová řešení, byť by tím kritikem byl začínající poradce a kritizoval nejvýše postavené manažery či majitele společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že díky tomuto přístupu je SMS společností, která má budoucnost.

Jsme učenliví. Hledáme nové cesty ke klientovi, ať uplatňováním metodiky finančního koučování, nebo rozdílným pojetím tvorby finančních plánů s pomocí programu Galaxy. Na druhé straně naše základní hodnoty a filosofie tvoří pevné pilíře, které se tímto nemění.


5. Když si necháte vše líbit

2015-2-7hrichu_nechat_si_vse_libitVážíme si sebevědomých odvážných lidí s potřebnou dávkou sebereflexe a jsem přesvědčen o tom, že takovýchto jedinců je nás většina. Tito lidé nejvíc potřebují pro svoji úspěšnou kariéru svobodné prostředí. Svoboda je nejvyšší hodnotou SMS a zároveň i naší největší komplikací. V nesvobodné společnosti není problém cokoliv nařídit, protože její poradci si nechají mnohé věci líbit. U nás tomu tak není. O každém opatření se před jeho přijetím vedou rozsáhlé diskuze, zejména pokud se opatřením má omezit svobodný prostor pro rozhodování manažera či poradce. Nicméně, současný trend změn v legislativě a tlak ČNB na zkvalitnění poradenství řadou administračních úkonů nás nutí k tomu, že i metodiku poradenství budeme nuceni postupně regulovat. Děláme to však jinak než naše konkurence a věříme, že poradce zatížíme administrativou v minimální míře.

Jeden z našich nejaktivnějších manažerů, který je zároveň hudebním skladatelem, na našem setkání Strategického týmu prohlásil, že svoji roli v týmu chápe tak, že bude hlídacím psem, který bude pozorně střežit, abychom se nedohodli na něčem, co omezí svobodu v SMS. Myslím, že tato věta nepotřebuje komentář.


6. Když budete před druhými hrát divadlo

2015-2-7hrichu_divadloNa nic si nehrajeme.“ Neboli jsme tím, kým jsme. Toto je další klíčová hodnota SMS. U nás se nebojíme o čemkoliv, s kýmkoliv a kdekoliv mluvit pravdu. Sehrát před manažery, poradci či klienty divadlo je z krátkodobého hlediska účinným manipulačním nástrojem. Odpor k manipulačním technikám roste mezi lidmi geometrickou řadou. Krátkodobá výkonnost v tomto případě je vyvážena nestabilitou. A stabilita našich poradenských týmů je to, čeho si v SMS ceníme víc než krátkodobých efektů. Preferujeme otevřenost, upřímnost, přímočarost a pohodové vztahy. Důvěra je to nejcennější, co nám může poradce svěřit, a my víme, že jej nesmíme zklamat. Z tohoto důvodu hrajeme s manažery a poradci otevřenou hru a vytváříme pouze transparentní systémy. Ať už se to týká odměňování, kariéry či servisu.

Před příchodem do SMS v roce 2009 jsem působil v konkurenční firmě. SMS byla mnohem menší společností než dnes. Už tehdy nám dělala problémy tím, že platila své poradce lépe než my a přitom pro ně zabezpečovala kvalitnější servis. V tomto směru jsme jí nemohli konkurovat. Jelikož nám hrozil hromadný odchod poradců do SMS, dostal jsem úkol odhalit její slabiny. Tehdy se mi podařilo něco objevit, a tím zabránit úprku našich poradců do SMS. Přesto jsme jednu klíčovou manažerku museli uplatit, aby u nás se svými poradci zůstala. Myslím si, že pro konkurenci jsme mnohem nebezpečnější společností než dříve a než si sami uvědomujeme. Nejenže umíme poradce lépe zaplatit a poskytujeme jim kvalitnější servis, ale zároveň vytváříme prostředí, v němž mají větší šanci uspět. Kdybych obdržel stejný úkol nyní, asi bych jej nemohl splnit, pokud bych se nerozhodl lhát.


7. Když se budete oblékat jako funebrák

2015-2-7hrichu_hyckani_funebrakFinančního poradce konkurence poznáte na dálku. Většinou běhá po chodnících v černém, mnohdy vynošeném obleku s kravatou kolem krku. Klienti jim říkají kravaťáci, a protože dopředu vědí, jak se budou prezentovat, mají tendenci je odmítnout dříve, než promluví. Poradce SMS na veřejnosti nepoznáte, protože se umí přizpůsobit klientovi nejen projevem, ale i outfitem. Ve svém outfitu hledáme rovnováhu mezi uvolněností na jedné straně, a seriózností či decentností na straně druhé. Ve srovnání s konkurencí naši poradci zdánlivě působí, jako by jim „čouhala sláma z bot“, přitom u klientů předvádějí excelentní poradenské výkony. A tím, že se jim dokážou přizpůsobit, mají větší šanci na úspěch.

O „normálnosti“ majitelů SMS nejlépe svědčí to, že se každý z nich osobně zapojuje do činnosti firmy a dveře svých kanceláří mají otevřené pro kohokoliv, kdo chce do nich vstoupit. Vzpomínám si, jak si jedna manažerka, která se rozhodla k nám přestoupit z jiné společnosti, spletla nynějšího předsedu správní rady Lumíra Woltera s ajťákem a dávala mu instrukce, co má udělat s jejím počítačem. Přišla k nám totiž ze společnosti, která, ač byla menší než naše, o to měli její majitelé větší ego. Pokora v kombinaci se sebevědomím majitelů SMS a jejich civilní vystupování jsou pro mě, a věřím, že i pro mnohé naše manažery, jedním z důvodů, proč si jich vážím.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.

1 komentář

Napiš komentář
 1. Nelly Mühlbergerová
  Nelly Mühlbergerová 15 června, 2016, 15:17

  Svoboda je nejvyšší hodnotou SMS
  Na nic si nehrajeme
  Ctíme pravidla, ale používáme rozum