Naše filozofie

Finančních poradců běhá v ČR po ulicích mnoho a většina z nich hovoří stejnou řečí – jsem nezávislý, umím poradit, záleží mi víc na vás než na sobě. Stejně tak se i poradenské firmy snaží veřejnost přesvědčit o tom, že  jsou nejlepší a nejserióznější ze všech. Pravda je taková, že nám lidé přestali věřit právě proto, že se většinou neřídíme tím, co o sobě tvrdíme. Nakonec nezbývá nic jiného, než se o tom přesvědčit.

filosofie_SMS_ru
Nemáme rádi otřepané fráze

Poslední dobou je obtížné rozpoznat, kdo jedná v souladu s tím, co o sobě tvrdí. Zkušenosti bývají mnohdy opačné. I když filosofie naší společnosti stojí na 4 základních hodnotách SVOBODA – ČESTNOST – OTEVŘENOST – PRAVDOMLUVNOST, uvědomujeme si, že jediný způsob jak můžete zjistit, že se tím opravdu řídíme, je začít s námi spolupracovat.

Hledáme rovnováhu

Při jednání s klientem se snažíme najít vyváženost mezi řešením jeho pojistných potřeb a životních cílů. K tomuto účelu jsme vyvinuli metodu SMS finanční rovnováhy. Při jejím uplatnění poradce s pomocí našeho unikátního programu GALAXY klientovi zpracuje přesné nastavení pojistných částek pro doplnění chybějících příjmů v případě pojistné události a zároveň prostředky, které je nutné investovat na plnění životních cílů. Smyslem kvalitního poradenství podle nás není vytvořit trvalou závislost klienta na pojistkách, ale dosažení jeho finanční svobody. Rovnovážný vztah by měl být vytvořen i mezi poradcem a klientem. Oba by si měli zasloužit jeden druhého, což zjednodušeně znamená projevovat k sobě vzájemnou úctu, vážit si svého času i času partnera a plnit to, na čem se dohodli.

Vytváříme dlouhodobé vztahy

Budoucnost finančního poradenství podle nás spočívá ve schopnosti poradců poskytovat klientům vysokou úroveň komplexních služeb, trvalý kvalitní servis a v komunikačních dovednostech oproštěných od jakékoliv manipulace. Na plnění těchto požadavků je zacíleno vzdělávání našich poradců i samotný systém jejich výběru z řad uchazečů o toto záslužné povolání. V našich řadách nenajdete poradce – rychlokvašky. Dříve, než vás navštíví, absolvují náročné odborné vzdělávání a i po té se postupně vzdělávají v naší Akademii a procházejí certifikačními školeními zvyšujícími jejich znalosti a dovednosti.

Anketa v čísle 10/2013 FP finanční poradce

umi-poradenske-formy-ocenit-konkurenci

Prodáváme finanční gramotnost

Naše poradce vedeme k tomu, aby klientům přestali radit a místo toho se naučili jim naslouchat a srozumitelně s nimi komunikovat. Vycházíme z toho, že klient nejlépe ví, co potřebuje a umí poradci popsat, jak by měl jeho život vypadat v případě nenadálé události nebo naopak když se mu podaří splnit si své sny. Klient obvykle ledacos o pojištění či investování ví, jen tomu díky působení desinformačních kampaní nerozumí. Neumí si také vypočíst, na jaké částky by měl být pojištěn a kolik by měl investovat pro splnění svých snů. A právě v tomto směru můžeme klientovi významně pomoci. Nejenže náš poradce klientovi umí s pomocí programu Galaxy zpracovat kvalitní analýzu potřeba a cílů, zároveň se stává jeho finančním koučem, který mu pomůže vyznat se v džungli světa financí. Nespornou výhodou našich poradců také je, že mohou klientovi sestavit řešení z prakticky neomezené nabídky produktů. Tímto přístupem se zásadně lišíme od konkurenčních společností, u nichž slovo nezávislost funguje jen na papíře.

Jsme dobří, i když to na billboardy nepíšeme

Součástí naší filosofie je, že upřednostňujeme investice do kvality poradenství před reklamními kampaněmi. Ačkoliv objemem produkce, počtem poradců či klientů patříme mezi největší a nejvýznamnější pojišťovací makléře v ČR, s naším jménem se můžete setkat zpravidla jen tehdy, když o nás a o naší práci hovoří naši klienti.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.