Poradce v bavlnce

Bez poradce není manažera:-). To si v Esemesce velmi dobře uvědomujeme a o své poradce se náležitě staráme. V praxi to znamená nejen dobré provize, celou řadu výhodných firemních benefitů, ale také možnost řídit svou vlastní kariéru, profesně se rozvíjet a samozřejmě přístup ke kvalitnímu a systematickému vzdělávání v oboru. Podívejte se, na co všechno máte jako poradce nebo manažer v SMS finančním poradenství nárok.

poradce uvod

pordce nadpis kopie

 

Provize

provize kopie kopie

Východiskem pro odměňování a zařazení do kariéry v SMS je provize nejníže postaveného poradce. Junior poradce má u nás nárok na 42 % z každé koruny, kterou za jím sjednanou produkci obdrží SMS. Jeho provize současně představuje bodovou hodnotu produkce. Provize výše postavených poradců a manažerů se určí vynásobením této bodové hodnoty produkce s hodnotou bodu na příslušné pozici.

Pro zařazení poradce do kariérní pozice je u nás určující předložená produkce v daném čtvrtletí v „bodovém“ vyjádření, z níž se vypočte průměrná měsíční produkce (přitom k vlastní produkci se přičítá produkce případně získaných poradců).

tabulka

Pozn.: Kariérní řád pro manažerské pozice v SMS najdete na této stránce. Pokud si chcete vypočíst, kolik byste v SMS vydělávali jako manažer, použijte k tomu tuto provizní kalkulačku.

 

 • Vypočtená provize je pro většinu našich poradců skutečnou výplatou, kterou obdrží v nejkratším možném termínu na svůj účet. Z této provize se poradcům se stornem životních pojistek nižším než 12% nestrhává žádná částka do rezervního či storno fondu a ani poplatky na zabezpečení reklamy. Od 1.12.2016 u nás nováčci a poradci se stornem 12 a více procent jsou povinni vytvořit si tzv. STABILIZAČNÍ ÚČET, který slouží výhradně k úhradě jejich případných storen, pokud ukončí spolupráci s SMS. Výše Stabilizačního účtu se vypočte vynásobením provize poradce za období 1,5 roku (posledních 18 měsíců) s jeho průměrným stornem. Pokud dosahuje storno poradce 12 a více procent, odečte se mu každý měsíc částka z provizí ve výši jeho průměrného storna a to až k dovršení vypočtené hodnoty STABILIZAČNÍHO ÚČTU. Každý měsíc se přitom provádí aktualizace výpočtu STABILIZAČNÍHO ÚČTU poradce, a pokud na něm vznikne přeplatek, začne se mu postupně vracet. Při snížení storna pod úroveň 10 procent poradci vracíme celou výši odložené provize a jeho Stabilizační účet se tím zruší. Tím se náš STABILIZAČNÍ ÚČET zásadně liší od konkurenčních ZÁDRŽNÝCH FONDŮ (stornofondů, rezervních fondů apod.), které pro zprostředkovatele zpravidla nebývají limitovány, a jejich případná výplata bývá podmíněna splněním dalších kritérií. Kalkulačka STABILIZAČNÍHO ÚČTU SMS je umístěna na této stránce. Pokud se chcete dozvědět více informací o našem STABILIZAČNÍM ÚČTU, kontaktujte nás nebo si zarezervujte účast na akci SMS Open day na této stránce.
 • U všech produktů je uplatněn jednotný vzorec pro výpočet provizí a pro všechny platby od našich partnerů bez výjimky, včetně tzv. následných provizí. Neuplatňujeme individuální kalkulace na jednotlivé produkty a ani váhový systém, kterým by bylo možné nadhodnotit propagované produkty. Nemusíte se tedy bát, že vás nalákáme na záměrně nadsazenou provizi produktu z výkladní skříně, jak to běžně dělávají naši konkurenti.
 • Provize jsou u nás vypláceny ve dvakrát měsíčně. První výplata je poukazována na účet k 15. dni v měsíci (dřív, než na provize vůbec vznikne nárok, tj. ještě předtím, než většina partnerů poukáže provize na účet SMS) a je ve výši 50 % očekávaných provizí po odečtení případných závazků (např. faktury za telefon, nesplacená storna atd.). Tato částka se zaokrouhlí na celé pětitisíce směrem dolů a vyplatí tehdy, jestliže činí minimálně 10 000 korun. 2. splátka (vyúčtování) je poukázána na účet po vašem schválení výpočtu provize, který obdržíte v posledním dni v měsíci.
 • Jste-li nováček, resp. máte-li s SMS smluvní vztah kratší než 6 měsíců, můžete od nás obdržet zálohově 50 % očekávané provize, maximálně 3 000 Kč za jednu smlouvu. Vaše záloha však může maximálně činit 30 tisíc korun měsíčně a je zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. Zálohu z logických důvodů neposkytujeme na smlouvy vlastní a rodinných příslušníků.
 • Storna účtujeme přesně podle pojišťoven, což také není běžnou praxí v konkurenčních společnostech.
 • Pokud se vám u nás nebude líbit a budete nás chtít opustit, nemusíte se obávat konkurenční doložky, protože ji v naší smlouvě nenajdete. Nebudete muset hradit žádné platby za vzdělávání a poskytnuté know-how, což pro některé společnosti také není samozřejmostí.
 • Pokud k nám poradce přestoupí od konkurence, může se dohodnout se svým manažerem, že nastoupí do vyšší pozice než Junior poradce. Je však třeba počítat tím, že v následujícím čtvrtletí je nutno svou výkonností tuto pozici obhájit.

Tip: Pokud v oboru finančního poradenství již pracujete, vypočtěte si na této naší kalkulačce, jakou současnou i následnou provizi budete za stejnou produkci pobírat v SMS. Nováčci a ti z vás, kteří dosahujete 12 a více procentní storno plateb u vašich životních pojistek, budete u nás  povinni vytvořit si Stabilizační účet. Výši Stabilizačního účtu si můžete propočíst na této kalkulačce. Zároveň si s pomocí této kalkulačky budete moci provést srovnání se zádržnými fondy aplikovanými u jiných společností.

 

Vzdělávání

vzdelavani kopie

Poradce u nás školí tým profesionálních lektorů s odbornou praxí, což jednak zabezpečuje vysokou úroveň vzdělávání, ale zároveň umožňuje zavádět nejnovější poznatky a metody jednání s klientem do poradenské praxe. Tím se lišíme od našich konkurentů, kteří se chlubí svým systémem vzdělávání, ale ve skutečnosti proškolení poradců zabezpečují pouze jejich manažeři. Z takovýchto seminářů si mohou poradci odnést jen neúplné či zkreslené informace a není divu, že při jednání s klienty používají zastaralé postupy založené na manipulacích.

 • Většina vzdělávacích programů zařazených do naší Akademie jsou semináře s dobrovolnou účastí. S výjimkou povinných seminářů pro nováčky a pokročilé poradce, které pravidelně probíhají ve vzdělávacích prostorách našich center v Praze, Brně a Frýdku-Místku, všechny ostatní semináře se konají pro početně malé skupiny poradců nejčastěji v prostorách kanceláří jejich manažerů. Tento servisní model vzdělávání zabezpečuje nejen vyšší komfort pro účastníky školení, ale také jejich vyšší efektivitu.
 • Na většinu školení se může každý zájemce přihlásit sám prostřednictvím našeho intranetu nebo jej může přihlásit jeho manažer.
 • S výjimkou certifikačních seminářů se na úhradě školného spolupodílí i účastníci, popř. jejich manažeři. Tím jsou jednak přirozeně motivováni k tomu, aby získané poznatky a dovednosti uplatnili v praxi a zvýšili si tím svůj příjem, a zároveň je vytvářen tlak na školitele, aby podávali co nejlepší výkony a nabízeli školení, o která je zájem.
 • Náklady na dopravu, ubytování školitelů a zabezpečení školicích místností u seminářů s dobrovolnou účastí hradí SMS. U těchto seminářů školné, které stanoví lektor na základě vlastního uvážení, hradí účastník, popř. jeho manažer, a to buď z nevyčerpaných kreditů, které obdržel při dosažení vyšší pozice, nebo srážkou z provizí.
 • Naši školitelé v souladu s filozofií naší společnosti poskytují účastníkům seminářů o produktech pravdivé, úplné a nezkreslené informace. Dovídají se tak nejen o přednostech produktů, ale také o jejich slabinách.
 • Poradci, kteří se chtějí stát špičkovými odborníky ve svém oboru, se mohou zúčastnit školení odborných specialistů pro investice, úvěry, nemajetková pojištění nebo se specializovat na firemní klientelu.

Tip: Chcete-li se dozvědět více informací o systému vzdělávání našich nových poradců, klikněte na tento odkaz. Podrobné informace o systému vzdělávání pokročilejších poradců se dozvíte na této stránce.

 

benefity

 

Notebook, tiskárna, mobil

notebook

Každý poradce SMS po dosažení nejméně 25 000 bodů (u Junior poradce 1 bod = 1 Kč) může prostřednictvím svého manažera požádat o financování notebooku, přenosné tiskárny (nebo jakékoliv jiné) a mobilního telefonu dle svého výběru.

Výše financování
vyse financovani kopie
Způsob financování

Lze financovat 2 položky najednou (balíček NTB + tiskárna je jedna položka) a každou z položek je možno financovat každé 3 roky opakovaně. Splátky jsou 1 000 Kč za každou položku (dvě položky, např. balíček + mobil = splátka 2 000 Kč). Financovaná částka bude navýšena o 15 %, a je-li cena položky vyšší než financovaný limit „ceny do“, bude rozdíl součástí 1. splátky.

Dotace

1 000 Kč na každou financovanou položku (max. 2 položky najednou = max. 2 000 Kč dotace).

 • 25 tis. bodů / měsíc =    500 Kč;
 • 50 tis. bodů / měsíc = 1 000 Kč;
 • 75 tis. bodů / měsíc = 1 500 Kč;
 • 100 tis. bodů / měsíc = 2 000 Kč.

Každý poradce s průměrnou produkcí může získat notebook, tiskárnu nebo telefon s 50% slevou, poradce s nadprůměrnou produkcí má pak tyto věci každé tři roky zdarma.

 

SMS mobilní síť

mobil kopie

Na výběr jsou dva tarify. Tarif Profi na míru 1 s měsíčním paušálem 9,90 Kč umožňuje volání do všech sítí v ČR za 50 hal. za min. a v rámci vnitropodnikové sítě, její součástí mohou být i rodinní příslušníci, zdarma. Rovněž i zprávy SMS stojí 50 hal. Pokud si u nás vyberete tarif Profi na míru 4 za 279 Kč měsíčně, budete moci volat a psát zprávy SMS neomezeně zdarma do všech sítí v ČR a k tomu získáte datový limit 3 GB. Obdobně zlevněné jsou v naší síti i datové tarify a roaming.

 

Zvýhodněný nákup kancelářských potřeb
kan potreby kopie

Manažeři a poradci SMS mohou objednávat kancelářské potřeby s množstevní SMS slevou (až 30 %) v e-shopu společnosti Partner Czech, s. r. o.

 

Akce a zájezdy

akce a zajezdy kopie

Výkonní poradci mohou počítat s tím, že budou zváni na firemní akce, které se konají nejméně dvakrát ročně. Kromě firemních akcí se u nás manažeři a poradci účastní řady zájezdů a akcí, které pro nás pořádají partneři.

Operativní leasing SMS

operak kopie

Luxusní vůz mohou mít naši poradci už od 5 500 Kč měsíčně (uvedená cena  = měsíční nájem + 1/12 jednorázového vstupního poplatku – dotace SMS). Více informací naleznete na stránkách www.sms-as.eu.

Softwarová podpora
software kopie
Galaxy

Galaxy je náš unikátní software, s jehož pomocí se mohou poradci jednak metodicky odlišit od konkurence, jednak poskytovat klientům poradenství na špičkové úrovni.

Admin

Náš intranet (Admin) nabízí poradcům řadu nástrojů ke sledování a vyhodnocování vlastní výkonnosti a přináší celou řadu aktuálních informací o konkrétních produktech. Poradce tak u nás není přetížen složitou administrativou a může svůj čas věnovat jednání s klienty.

 manazer
Podpora při založení kanceláře

zarizeni

Manažer může požádat o jednorázovou podporu na zařízení kanceláře při jejím založení ve výši 20 tis. Kč, jestliže jeho průměrné měsíční provizní příjmy dosahují min. pětinásobek měsíčních provozních nákladů budoucí kanceláře. Zároveň po dobu prvních 10 měsíců nemusí pro získání příspěvku na provoz kanceláře plnit předepsanou produkci. Nároky na tuto produkci rostou postupně od 0 % v prvním měsíci a jsou navyšovány po 10 % každý další měsíc až do 11. měsíce, kdy pro získání plného příspěvku je třeba plnit 100 % předepsané produkce. Ke vzniku nové kanceláře s uvedenou podporou je nutný souhlas společnosti SMS finanční poradenství.

Příspěvek na provoz kanceláře

provoz

Každý manažer SMS má nárok na příspěvek na úhradu nákladů spojených s provozem kanceláře podle zásady jeden manažer = jedna skupina = jedna kancelář.

Příspěvek na úhradu provozních výdajů kanceláře manažera činí 70 Kč (80 Kč pro „značkovou“ kancelář) za každých 1 000 bodů tzv. čisté bodové produkce jeho skupiny (snížené o průměrné storno), nejvýše však do 80 % výdajů na provoz kanceláře (nájemné + služby spojené s nájmem), a to až do výše maximálního příspěvku 16 tis. Kč měsíčně.


Tip: Pracujete-li v konkurenční firmě na manažerské pozici, vypočtěte si na této kalkulačce, kolik bychom vám v SMS přispívali na úhradu výdajů na provoz vaší kanceláře. 

Admin

in

Náš intranet (Admin) poskytuje manažerům řadu podpůrných nástrojů, které mj. umožňují sledování a vyhodnocování výkonnosti poradců. Na rozdíl od jiných společností tak manažer neztrácí zbytečně čas administrativními záležitostmi a může jej věnovat svému byznysu.

Svoboda jednání s partnery

v

Manažer si u nás může bez omezení domlouvat spolupráci s partnery SMS, ať se jedná o oblast produktových či jiných školení nebo organizování motivačních soutěží a akcí. Taktéž i našim partnerům umožňujeme, aby i v rámci SMS organizovali motivační soutěže na podporu svých produktů a odměňovali vítěze pobytovými zájezdy či jinými benefity.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.