Produktová i obchodní abeceda jinak: teorie se snoubí s praxí

Více praxe vložené do teorie, více konkrétních úkolů, které musí účastníci zvládnout. Asi tak by se dala jednoduše charakterizovat nová podoba produktové abecedy. Z pohledu personálního obsazení se na výuce podílí zejména Aleš Pekárek, dále Martina Kašpárková a nově pak Aleš Vavrečka. Také obchodní abeceda je nyní maximálně zaměřena na praktický trénink prodejních dovedností a na práci s Galaxy. Semináře vede Pavlína Hanzelková a Aleš Vavrečka.

E-abeceda

Produktová abeceda

Program produktového semináře je rozvržen do šesti dnů a všem účastníkům bude pro potřeby výuky zřízen školicí přístup na Admin. Náplň jednotlivých dnů je následující:

1. den, Aleš Pekárek

– Představení a filozofie SMS, partneři SMS

– Předpisy, kodexy etiky, kariéra a provize

– Orientace v Adminu

– Práce s KIS

– Programová podpora

– Základy životního pojištění

– Možné daňové odpočty u finančních produktů

2. den, Aleš Pekárek

– Opakování probraných témat formou otevřených otázek

– Základy terminologie (pojistník, pojištěný, obmyšlený, indexace, vinkulace…)

– Druhy a obsah pojistných rizik

– Základní informace o zpracování záznamu jednání s klientem

– Představení výpočtu pojistných rizik v programu Galaxy a praktické procvičení výpočtu v simulačním programu pojišťovny

3. den, Aleš Pekárek

– Opakování probraných témat formou otevřených otázek

– Životní pojištění a jeho srovnání, simulace programů II.

– Základní informace o produktech finančních rezerv (podílové fondy, doplňkové penzijní spoření, spořicí účty)

– Základy hypoték

4. den, Aleš Vavrečka

– Prověření znalostí z 1.–3. dne písemnou formou

– Identifikace finančních a pojistných potřeb

– Infolist, význam zpracování záznamu z jednání s klientem

(vše na pozadí poradenského sw Galaxy, „ochutnávka“)

5. den, Martina Kašpárková

– Neživotní pojištění (občanský majetek, pojištění motorových vozidel)

– Praktická práce s programy, modelace nabídek, smluv

– Vypracování zadaných úkolů

6. den, Aleš Pekárek

– Závěrečné přezkoušení – písemná i ústní zkouška

– Praktická zkouška zvládnutí programů

– Vytvoření pojistné smlouvy dle zadání

– Vytvoření tiskových výstupů, analýza Infolist, modelace pojištění

Obchodní abeceda

V obchodní abecedě jsme se více zaměřili na praktické trénování dovedností využitelných v praxi a užitečných přímo v terénu. Na výběr je hned ze dvou seminářů. Volba toho správného záleží na posouzení nadřízeného manažera, respektive na tom, zda je nově příchozí poradce v SMS za A. úplným nováčkem v oboru, nebo za B. zkušeným poradcem z oboru. Dle tohoto klíče si pak můžete vybrat buď dvoudenní školení základních obchodních dovedností s Pavlínou Hanzelkovou, nebo můžete zvolit tréninkový dril obchodních dovedností s názvem Galaxy v praxi. Tento seminář probíhá rovněž ve dvou dnech a vede jej Aleš Vavrečka. Nováček může také nejprve absolvovat základy s Pavlínou Hanzelkovou a po nabytí určité praxe se pak přihlásit na seminář Aleše Vavrečky.

Obchodní dovednosti, Pavlína Hanzelková

1. den: úvod, přínosy/užitky poradenské práce pro klienta, oslovování klientů (studené kontakty, známí, CC), trénink (nahrávky)

2. den: cíle a struktura I. schůzky, výklad různých stylů (příklady: argumentační, konfrontační, konzultační, „diagnostika“), trénink schůzek – rozbor, práce ve skupinách, zjištění potenciálu

Galaxy v praxi, Aleš Vavrečka

Galaxy v praxi I: je o tom, jak odolat „chtíči“ poradce vidět okamžitě smlouvy klienta

a vyhnout se předčasnému skromnému obchodu … Naučíme vás, jak klienta motivovat a

 připravit ke spolupráci na tvorbě „preventivní prohlídky jeho finančního zdraví“, tzn.

výstupů ze sw Galaxy.

Galaxy v praxi II: dozvíte se, jak s výstupy pracovat fyzicky u klienta – jak jednoduše vytvořit analýzu. Zdůrazníme, co a jak efektivně klientovi říci, co jej zaujme, co klienta bude možná šokovat (nikoli nudit!). Celkově jde o detailně propracovanou obchodní řeč na pozadí Galaxy, která zvýší naši důvěryhodnost, a tím i pravděpodobnost obchodu.

Pozor!!! Vše strukturovaně a formou „drilu“ :-)

 

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.