Revoluce ve vzdělávání

V září 2015 se opět sešel Strategický tým SMS, tentokrát v hotelu NH Olomouc. Téměř kompletní vrcholové vedení SMS, společně s lektory, od rána do pozdních nočních hodin hledalo řešení, jak zkvalitnit systém vzdělávání našich nováčků. Účastníci byli rozřazeni do dvou týmů, které pracovaly samostatně. Každý tým si zvolil svého mluvčího, ten pak prezentoval výsledky týmu na společném jednání. Na něm proběhla diskuze s cílem dosažení shody. To se nakonec u všech abeced v maximální míře podařilo a vzdělávání nováčků v Esemesce tak nejspíš čeká od roku  2016 velké zemětřesení.

revoluce

Nejviditelnější změna se dotkne Produktové abecedy. Počet školicích dnů zůstane sice zachován, ale budou probíhat s pozměněnou obsahovou náplní, hlavně však budou celodenní a jejich součástí kromě teorie bude i trénink. K tomuto účelu budou učebny v Praze, Brně a Frýdku-Místku vybaveny výpočetní technikou s nainstalovanými programy, včetně Galaxy. Semináře budou probíhat každý týden ve všech třech městech a nebudou rušeny ani v případě podlimitní účasti, což umožní každému nováčkovi klíčovou část těchto školení absolvovat ještě před tím, než samostatně vyrazí do terénu.

V případě Obchodní abecedy dojde k sladění obsahu s ostatními školeními a k prohloubení filozofie SMS. Nově bude možné místo těchto dvou seminářů absolvovat úspěšný kurz Aleše Vavrečky „Galaxy v praxi“. K zásadní koncepční změně však dojde v případě Manažerské abecedy. Zatímco nyní těmito školeními prochází aspiranti na pozici manažer, nově bude Manažerská abeceda určena výhradně těm, kteří se již manažery stali. V Manažerské abecedě dojde ke zvýšení počtu seminářů a zároveň bude mezi nimi dostatečný časový odstup, aby účastníci stihli získané poznatky zavést do praxe a vytvořit si potřebné návyky. Při zatrénování manažera se předpokládá úzká součinnost mezi lektorem a nadřízeným manažerem. Významným úspěchem jednání byla vysoká shoda účastníků i na obsahové náplni Manažerské abecedy. Konkrétní návrh tematického uspořádání Manažerské abecedy v nejbližších týdnech zpracuje pracovní komise sestavená z vybraných členů Strategického týmu (Z. Kawulok, J. Měšťánek, M. Velička, M. Ticháček, A. Vavrečka, Fr. Saidl).

Všechna uvedená opatření se neobejdou bez vyšší dotace SMS. I když porada Strategického týmu byla po psychické stránce velmi náročná, po celou dobu jednání panovala konstruktivní pracovní atmosféra:-).

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.