Michal Přikryl: život makléře

Společnost CYRRUS zabývající se obchodem s cennými papíry patří k našim stálým partnerům. V říjnu 2016 jsme začali spolupracovat také s CYRRUS FX, což je její dceřiná společnost specializující se na měnové konverze. S její pomocí můžeme klientům Esemesky zprostředkovávat výhodnější kurzy měn. Jak spolupráce s CYRRUSem konkrétně funguje a jaké výhody přináší klientům a investorům? A jaký je život makléře? Ptali jsme se Michala Přikryla, který společnost CYRRUS zastupuje.

prikryl_1_E
Přesný název vaší pozice zní senior makléř. Co vše tato práce obnáší?

Pracovní náplní senior makléře je vyhodnocování dění na kapitálových trzích, vyhledávání investičních příležitostí, komunikace s analytickým týmem a následně s klienty, kterým předává doporučení a poskytuje komplexní poradenství při správě jejich investičního portfolia. Burzovní makléř, který postoupí na pozici senior makléře, se pak účastní zasedání investičního výboru. Jedná se o skupinu nejzkušenějších makléřů a členů analytického týmu, kteří vytvářejí investiční strategii společnosti CYRRUS. Senior makléř většinou vede jednoho či více junior makléřů, kterým předává zkušenosti, pomáhá při schůzkách s novými klienty a dohlíží na správný postup služebně mladších kolegů při vytváření a řízení portfolií. Na základě poptávky ze strany klienta pak s analytiky připravuje návrh investičního portfolia či privátního produktu „na míru“ pro konkrétního klienta. Na prvním místě však stále zůstává sledování portfolií vlastních klientů a samotné obchodování, tzn. realizace pokynů přijatých od klientů. Nejčastěji se jedná o nákup nebo prodej akcií, fondů, dluhopisů či komodit.

Jak konkrétně spolupracujete se SMS finanční poradenství? Obracejí se na vás zástupci Esemesky v případě výběru vhodného investiční produktu pro daného klienta, chtějí svou volbu konzultovat, nebo jim spíš pomáháte s realizací samotného obchodu?

Před necelým půl rokem jsem v CYRRUS převzal funkci manažera pro obchodní síť, takže mám na starost veškeré záležitosti týkající se spolupráce naší společnosti se SMS finanční poradenství. Osobně vidím obrovskou výhodu v tom, že CYRRUS je česká firma a se všemi důležitými lidmi se znám osobně. Díky tomu dokážu řešit důležité věci velmi rychle a efektivně. Až s přísunem požadavků a poptávek od finančních poradců jsem plně pochopil, jak výjimečný tým mám kolem sebe. Trochu jsem odbočil, takže zpět k vaší otázce.

Osobně poradce školím a jsem s nimi v telefonickém i osobním kontaktu, když se na mě obracejí s žádostí o vytvoření návrhu portfolia pro klienta či doporučení konkrétního investičního produktu. Jednotlivé poptávky pak předávám analytikům s instrukcemi, jak by dané portfolio mělo vypadat. Výsledný návrh poradci posílám s instrukcemi a veškerou smluvní dokumentací, která je potřebná pro zrealizování investice. Někteří poradci pak využili možnost zrealizovat schůzku s klientem za přítomnosti burzovního makléře, tedy mě či některého z kolegů senior makléřů, na některé z našich poboček. Tyto společné schůzky proběhly již v Praze, Brně a Ostravě. Účast burzovního makléře na schůzce klienta a poradce považuji za velmi přínosnou pro všechny strany.

Jak vzájemnou spolupráci hodnotíte, v čem spatřujete rezervy?

Spolupráce s poradci z Esemesky se postupně rozvíjí. Díky školením a osobním schůzkám, které již někteří poradci absolvovali, se začíná vytvářet osobní vazba a důvěra, která je ve světě financí velmi důležitá. Řekl bych, že pro investice to platí dvojnásob. Nejsilnější odezva je zatím od poradců ze severní Moravy, ale věřím tomu, že i v dalších regionech se to změní. Poradci, kteří jsou spokojeni s komunikací a podporou, se na mě s poptávkou na vytvoření individuálního návrhu portfolia pro jejich klienta obracejí opakovaně. Nejčastěji vytváříme portfolia složená z dividendových akcií, ETF a investičních certifikátů.

Pozitivní zpětnou vazbu vidím i v tom, že se někteří finanční poradci sami rozhodli investovat prostřednictvím CYRRUS. Za zvýhodněných podmínek využili aktuálního doporučení na nákup dividendových akcií, certifikátů či fondů. Velmi si této důvěry vážím a udělám maximum pro to, aby naše spolupráce měla co nejlepší výsledky.

Domnívám se, že kvůli regulaci a změnám v životním pojištění si hodně poradců uvědomí, že je potřeba dělat finanční poradenství komplexněji a více se zaměřit také na investice, které doposud poradci vůbec nenabízeli, nebo jen okrajově.

Další služby, které mají rovněž nevyužitý potenciál, jsou měnové konverze, inkasa a platby do zahraničí, které nabízí člen naší skupiny CYRRUS FX. Poradci Esemesky můžou stávajícím i potenciálním klientům nabídnout možnost, jak dělat tyto transakce mnohem výhodněji než za standardních podmínek v bance, a ještě na tom mohou participovat. Jedná se o zajímavou službu, která může poradci otevřít cestu k další spolupráci s novým klientem, kterého v začátku zaujme právě možnost ušetřit na měnové konverzi.

Při nulových úrocích na běžných účtech a mírné inflaci ztrácejí peníze svou hodnotu. Jaká jiná řešení se klientům při zhodnocování jejich majetku dnes nabízejí a v čem podle vás spočívají jejich výhody a nevýhody?

Kvůli nízkým úrokovým sazbám se investoři vrhli na investice do bytů s cílem získat pravidelný výnos z pronájmu a případně zhodnotit svoji investici tím, že dlouhodobě cena nemovitostí poroste. Osobně se domnívám, že nejlepší příležitost v segmentu rezidenčních nemovitostí už máme za sebou. Extrémní poptávka vyšroubovala ceny neúměrně vysoko a výnosy z pronájmů tím pádem klesly. Samozřejmě záleží na lokalitě, pořizovací ceně, nákladech na další rekonstrukci a na času, který investor musí vynaložit na to, aby nemovitost opravil, pronajal atd. Investiční poptávka po bytech však zůstává stále silná a pomohla rozvinout i další alternativní investice. Jedná se o fondy kvalifikovaných investorů (FKI) zaměřené na investice do zemědělské půdy, na komerční a průmyslové nemovitosti, investiční víno, veterány či umění. Společným jmenovatelem těchto na první pohled zajímavých investic je „vysoká“ minimální investovaná částka v řádech milionů korun. Kromě již zmíněných finančních nároků musí investor splnit určité požadavky týkající se předchozích zkušeností s investováním a potřebných znalostí. Velká skupina klientů tak na FKI nedosáhne.

Jak se aktuálně díváte na investování do zlata?

Podobně jako v případě investice do nemovitostí se doslova roztrhl pytel s investováním do zlata. Tento blyštivý kov přitahuje lidskou pozornost od nepaměti. Příležitost investovat do zlata nastala v období, kdy americká centrální banka Fed začala provádět kvantitativní uvolňování, pro něž se vžila zkratka QE z anglického „Quantitative Easing“. Jeho cílem mělo být povzbuzení ekonomiky dalším zvýšením likvidity na finančních trzích. Investoři pak ve velkém nakupovali zlato s myšlenkou, že je to dobrý uchovatel hodnoty majetku. Cena zlata rostla až dokonce roku 2012, ale s příchodem roku 2013 došlo ke změně trendu a z úrovně 1700 USD dokázala cena zlata během dvou let klesnout pod hranici 1100 USD za unci.

V roce 2016 vzrostla cena zlata ke zhruba 1350 USD za unci a nyní je už opět na sestupné trajektorii, když jeho cena prorazila úroveň 1200 USD za unci. Příčinou aktuálního poklesu je opětovný růst pravděpodobnosti, že Fed na prosincovém zasedání zvedne úrokové sazby. Upozornil bych především na to, že s investicí do komodit, a to včetně zlata, není spojen žádný další pravidelný výnos, jako jsou například dividendy u akcií.

Jakou variantu investic považujete za nejvhodnější pro běžného klienta?

Mezi jednu z nejrozšířenějších a nejefektivnějších variant zhodnocení finančních prostředků patří investice do akcií či podílových fondů. Investor si může vybrat fondy: akciové, dluhopisové, smíšené, peněžního trhu, fondy fondů či zajištěné fondy, z nichž každý má své výhody i určitá rizika. Na českém trhu působí velké množství fondů a díky tomu si klient může vybrat ten, který splňuje jeho požadavky. Záleží pouze na klientovi, kdy a do jakého fondu zainvestuje, jestli bude investovat jednorázově či pravidelně. Výhoda investic do fondů je v dostupnosti, jednoduchosti a diverzifikaci rizika.

Z dlouhodobých statistik v Evropě i USA vyplývá, že akcie jsou jedním z nejvýnosnějších aktiv. Z krátkodobého hlediska ceny akcií a akciových fondů kolísají a investice může být i delší dobu ztrátová. Široce diverzifikované akciové portfolio sestavené individuálně nebo nákupem fondu/fondů by takové období mělo přečkat. Historicky se dá říct, že následný růst dokázal vykompenzovat předchozí pokles a přinést tak investorovi atraktivní zhodnocení. Pokud byste například před pěti lety investovali do akcií společností jako Boeing, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Visa apod., dosáhli byste skvělých výsledků. Doporučený objem pro investice do jednotlivých akcií je od 500 tisíc korun.

Dá se říct, o které produkty z nabídky CYRRUS je ze strany klientů největší zájem?

Největší poptávka je po dividendových akciích, fondech a investičních certifikátech. Poptávka po akciích, které vyplácí vysoké dividendy, vychází ze současné situace s úrokovými sazbami. Investoři, kteří dlouhodobě drží akcie stabilně hospodařících firem, získávají každoročně příjem ve formě dividend. Hodnota akcií navíc v dlouhodobém měřítku roste. Analytický tým společnosti CYRRUS připravil návrh investičního portfolia složeného z českých a zahraničních akcií, které budou klientovi přinášet rentu v podobě 5% dividendového výnosu. Dividendové akcie jsou tak zajímavým doplňkem portfolia složeného z fondů, jejichž hlavní výhodou je široká diverzifikace.

Na českém trhu patří CYRRUS mezi lídry v oblasti strukturovaných produktů, kam se řadí investiční certifikáty. Existuje velké množství typů certifikátů, které nabízejí možnost dosáhnout zisku při různých scénářích vývoje trhů – při růstu, stagnaci, ale i poklesu. Podobně jako prostřednictvím fondů, tak i s certifikáty může klient investovat do akcií, indexů, komodit, dluhopisů či měn. Naši klienti mají dlouhodobě největší zájem o certifikáty, které nabízejí garantovaný fixní výnos, měnové zajištění a ochranný mechanismus proti poklesu. Jedná se o produkty, které vytváříme ve spolupráci s největšími bankami na světě.

Představme si, že klient spíše konzervativního ražení má k dispozici volných sto tisíc korun. Kam by je měl podle vás v současné době vložit a jak rozložit, aby je co nejlépe zhodnotil?

V uvedeném případě by záleželo na dalších požadavcích a upřesňujících informacích ze strany klienta. Přicházely by v úvahu peněžní či dluhopisové fondy. Částka 100 tisíc korun nám moc velký prostor pro vytvoření diverzifikovaného portfolia sestaveného na míru nedává. Takovéto portfolio sestavujeme klientům při investici nad 500 tisíc korun. Při investici v řádu miliónů korun se otevírají další možnosti a jsme schopni klientům navrhnout privátní produkt. Při nižším objemu investice mají klienti CYRRUS možnost sestavit si portfolio z fondů, investičních certifikátů a certifikátů s pevným výnosem.

Jak jste se dostal ke svému současnému oboru investic? Zajímal jste se vždy o tuto oblast?

Když to zpětně vyhodnotím, tak jsem do světa investic skutečně směřoval. Před deseti lety začala moje kariéra ve finančním poradenství. K investicím jsem se tehdy poprvé dostal díky školení HSBC. Přibližně ve stejné době oslovil mého známého burzovní makléř z CYRRUS, jestli by se chtěl zúčastnit vzdělávacího semináře o obchodování na kapitálových trzích. Souhlasil a já měl možnost jít na seminář o investování na burze s ním. Odnesl jsem si materiály a povědomí, že existuje společnost CYRRUS. Začal jsem se o investice zajímat více a na internetu jsem objevil informace o tradingu. Nadchla mě myšlenka, že bych se mohl živit jako obchodník na burze. Byl jsem přijat na Fakultu strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, obor matematické inženýrství, ale studium jsem přerušil a začal jsem si hledat práci. Vzpomněl jsem si na seminář a řekl jsem si: „Kde jinde bych se naučil obchodovat než přímo ve firmě, která je členem burzy?“ Poslal jsem do CYRRUSu životopis, přišel na pohovor a byl přijat. Jsem hrdý na to, že jsem se vypracoval „od píky“, a zároveň jsem vděčný za to, že jsem tuto šanci dostal.

Co vás na vaší práci baví a existují naopak i činnosti, které byste ze svého pracovního dne raději vyškrtl?

Na mé práci se mi nejvíce líbí neustálý kontakt s lidmi a samozřejmě samotné obchodování. Baví mě analyzovat akcie, sledovat dění na trzích a vyhledávat investiční příležitosti. Každý den přináší nové výzvy i možnosti a to je na této práci nejzajímavější. Investování je neustálý proces učení se něčemu novému a díky tomu člověk roste i osobnostně. Co bych nejraději vyškrtl? Papírování a administrativu celkově. Naštěstí mi ve velké míře pomáhají kolegové, kteří většinu administrativní práce udělají.

Když si chcete od práce pořádně odpočinout, jaký druh relaxace volíte?

Práce makléře je náročná a po celém dni, kdy vyhodnocuji grafy, čísla, komunikuji s klienty, účastním se porad, chodím na schůzky apod., potřebuji vypnout. Baví mě kontaktní sporty, trénuju v posilovně, boxuju a chodím do wellness. Mám rád moravská vína a dobrou gastronomii, ideálně obojí zároveň a v dobré společnosti.

Máte jako burzovní makléř nebo v osobním životě nějakou zásadu, heslo, kterými se řídíte?

Mám rád citáty. Ten, který vyjadřuje můj přístup v práci i osobním životě, je od Napoleona Hilla: „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.